Postdoctoral Fellow

Grethe Nina Hestholm

Publications

 • «Det handlar om personlege kvalitetar, og viljen til å møtast på tvers av skoleslaga.» Ungdomsskulepraksisen på PPUY: Eit utforskande møte mellom to kunnskapskulturar.

  Hestholm, Grethe Nina (2021)
 • Grethe Nina Hestholm om teori og praksis i yrkesfagene.

  Hestholm, Grethe Nina (2021)
 • Mot ein kunnskapsdemokratisk grunnskule

  Hestholm, Grethe Nina (2021)
 • ”Øivind (14) er skoleflink. Og skolelei. Flere satsinger skulle gjøre ungdomsskolen mer praktisk og elevene mer motivert. Hva gikk galt?”

  Hestholm, Grethe Nina (2021)
 • Argument for ein likeverdig representasjon av praktiske og teoretiske kunnskapar i obligatorisk skule. Fagleg innlegg til debatt på PPU-seminar i Sogndal 4.-5.2.2020

  Hestholm, Grethe Nina (2020)
 • Show all