Forskingssenter ved FLKI

BARNkunne

BARNkunne er eit senter for barnehageforsking finansiert av Noregs Forskningsråd

SEFAL

Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) arbeider i eit likeverdig partnerskap med skular for å vidareutvikle fysisk aktiv læring som undervisningsmetode i grunnskulen