SEFAL - Senter for fysisk aktiv læring

Saman med ambisiøse skular i heile Norge samskapar vi nye og berekraftige rammer for fysisk aktiv læring der elevane trivst betre og opplev auka motivasjon

SEFAL og samarbeidsskular 

SEFAL ønsker å arbeide med dei skulane i Norge som ønsker å jobbe med oss. Vi er interessert i deg og dine kollegaer som vil jobbe med å utvide og utvikle kompetanse i læringsprosessar der elevane er fysisk aktive. Saman vil vi gjere elevane sin skuledag meir aktiv og auke trivsel og motivasjon på skulen. Her er ei oversikt over våre samarbeidsskular

Skulane vi samarbeider med

  • Vil arbeide med kompetanseheving som kan bidra til meir praktisk retta og variert undervisning  
  • Ønsker å utvide nettverket sitt og utvikle god delingskultur internt og eksternt 
  • Vil styrke elevane sin trivsel og auke motivasjonen for læring 
  • Vil at elevane skal få bevege seg meir

Kompetanseheving i fysisk aktiv læring (FAL)

Heile skulen, både lærarar og assistentar/miljøterapeutar kan delta på kompetansehevinga. Den er arbeidsplassbasert og det er ingen fysiske samlingar på høgskulen. Lærarane kan via kompetansehevinga søke seg til ei vidareutdanning på 15 studiepoeng på masternivå. Du kan lese meir om korleis kompetansehevinga er lagt opp her

  • Vi vektlegg arbeidsmåtar for godt samarbeid og utvikling i eit profesjonsfellesskap 
  • Leiinga vil arbeide med å fasilitere utviklingsprosessar på skulen
  • SEFAL bidreg med ein stor utstyrspakke til støtte i FAL-undervisninga 
  • Det er inga studieavgift på kompetansehevinga.

SEFAL oppfølgingskonferanse

Handlar Fysisk Aktiv Læring om meir enn læring?

 

Å ivareta barna sine behov for rørsle er utruleg viktig. Derfor er det så fint å sjå at eg treff fleire elevar når undervisninga blir variert på denne måten

Bente Sørgjerd, Kvernevik skole
Stortrivast med fysisk aktiv læring

Bente Sørgjerd er spesialpedagog og jobbar ved Kvernevik skole i Stavanger. Ho gjennomførte vidareutdanninga i fysisk aktiv læring skuleåret 2019-2020.