Senter for fysisk aktiv læring

Kunnskap i bevegelse for læring og trivsel

Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL ) vart etablert ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal, i august 2018 med støtte frå Gjensidigestiftinga. Senteret sin kjerneverdi er samskaping og i samskaping med rektorar og lærarar har vi utvikla ei kompetanseheving for heile skulen i fysisk aktiv læring (FAL).  

I kompetansehevinga er elevaktive læringsformer, motivasjon, relasjonar, trivsel, vurdering for læring, fleirfagleg læring og djupnelæring i fagfornyinga er sentrale tema. Her er det ei sterk kopling mellom det faglege (FAL) og det å utvikle læraren sin pedagogiske praksis. 

Skuleåret 2020-2021 har vi med oss til saman 570 deltakarar på etter- og vidareutdanninga. Alle dei 570 deltakarane er med i kompetansehevinga, og dei lærarane som ynskjer blir med på vidareutdanning og får moglegheit til å gjennomføre eksamen våren 2021.

Vidareutdanning i fysisk aktiv læring

I denne vidareutdanninga lærer du om fysisk aktiv læring som didaktisk metode i faga i skulen. Studiet er lagt til rette for lærarar som arbeider ved skular som har gjort avtale med Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) ved HVL.