Om senteret

Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) vart etablert ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett i 2018.

SEFAL er lokalisert på Campus Sogndal og er støtta av Gjensidigestiftelsen. SEFAL har som målsetnad å samarbeide med om lag 100 skular og 1000 lærarar over heile landet i perioden 2018-2023 for å vidareutvikle og gje kompetanseheving i fysisk aktiv læring (FAL). Vår kjerneverdi er samskaping og vår visjon er kunnskap i bevegelse for læring & trivsel.

Personar

Høgskulelektor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

 

Seniorforsker
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

 

Rådgivar
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

 

Rådgivar
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

 

Rådgivar
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

 

Høgskulelektor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

 

Stipendiat
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

 

Prosjektleiar
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

 

Andy Daly-Smith

Postdoktor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Styringsgruppa