Om senteret

Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) vart etablert ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett i 2018.

SEFAL er lokalisert på Campus Sogndal og er støtta av Gjensidigestiftelsen. SEFAL har som målsetnad å samarbeide med om lag 100 skular og 1000 lærarar over heile landet i perioden 2018-2023 for å vidareutvikle og gje kompetanseheving i fysisk aktiv læring (FAL). Vår kjerneverdi er samskaping og vår visjon er kunnskap i bevegelse for læring & trivsel.

Personar

Professor
Senter for fysisk aktiv læring

 

Førsteamanuensis
Institutt for idrett, kosthald og naturfag

 

Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

 

Seniorforsker
Senter for fysisk aktiv læring

 

Seniorrådgivar
Senter for fysisk aktiv læring

 

Rådgivar
Senter for fysisk aktiv læring

 

Rådgivar
Senter for fysisk aktiv læring

 

Rådgivar
Senter for fysisk aktiv læring

 

Vitskapleg assistent
Senter for fysisk aktiv læring

 

Høgskulelektor
Institutt for idrett, kosthald og naturfag

 

Stipendiat
Senter for fysisk aktiv læring

 

Andy Daly-Smith

Styringsgruppa