Rådgivar

Marion Østenstad Sandal

Marion Østenstad Sandal
Epost: Send epost
Sogndal
STA, 03-80E

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna allmennlærar og jobbar som rådgjevar for SEFAL (Senter for fysisk aktiv læring). Var ein av lærarane under ASK-prosjektet i 2014. Har sidan jobba med fysisk aktiv læring i grunnskulen. Jobbar 80% i SEFAL og 20% ved Vassenden skule som lærar.

Har eit ønske om å skape ein meir motiverande og aktiv skulekvardag for barn og unge.

SEFAL - Senter for fysisk aktiv læring