Stipendiat

Pernille Buschmann Eriksen

Pernille Buschmann Eriksen
Epost: Send epost
Sogndal
BRAGE, B-U016-D

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet og forskningsprosjektet MoveEarly ved fakultetet for lærarutdanning, kultur og idrett. 

Mitt forskningsarbeid omhandler i hovedsak fysisk aktiv læring, bevegelse, lek og utforskning i barnehage og skole. Fra tidligere har jeg en bachelorgrad i friluftsliv, praktisk pedagogisk utdanning og en mastergrad i idrettsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet. 

Underviser i

Fysisk aktiv læring 

Folkehelse og livsmestring 

Forskar på

Fysisk aktiv læring 

Barns kroppslighet 

Bevegelse i barnehage og skole