Rådgivar

Tom Christian Wergeland

Tom Christian Wergeland
Epost: Send epost
Sogndal
STA, 03-80D

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna lektor med tilleggsutdanning og jobbar som rådgjevar for Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL). Eg har jobba som kontaktlærar i grunnskulen (Trudvang skule) sidan 2001 og har lang erfaring med gjenomføring og utvikling av fysisk aktiv læring som undervisningsmetode i grunnskulen. Har allmennlærarutdanning i botn med Grunnfag og mellomfag idrett, Informasjonsbehandling, Organisasjon- og administrasjonsvitskap som tilleggsutdanning og har skrive master om effekten av fysisk aktiv læring i høve elevars evne til sjølvregulering og fagleg skuleprestasjon. Eg jobbar no 80% i SEFAL ved HVL og 20% som lærar ved Trudvang skule (1.-5.kl.) i Sogndal kommune.  

Underviser i

  • Fysisk aktiv læring