Stipendiat

Ståle Bye Teslo

Ståle Bye Teslo
Epost: Send epost
Sogndal
STA, 03-80G

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er stipendiat ved Høgskolen på Vestlandet og Senter for Fysisk Aktiv Læring (SEFAL). Mitt forskningsarbeid omhandler i hovedsak etter- og videreutdanning av lærere innen fysisk aktiv læring. Fra tidligere har jeg en bachelorgrad i idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Hedmark (nå Høgskolen i Innlandet), og en mastergrad i idrettsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet / Norges idrettshøgskole.

Underviser i

  • Grunnskulelærarutdanning 1-7
  • Grunnskulelærarutdanning 5-10
  • Idrett og kroppsøving
  • Idrett, fysisk aktivitet og helse

Forskargrupper

  • Læring i kroppsøving og friluftsliv