Barn som leiker ute.

Fysisk aktiv læring og folkehelse og livsmestring

Vidareutdanning på masternivå

Forskning viser at elever gjør det bedre på skolen når de er i bevegelse mens de lærer. I dette studiet lærer du hvordan fysisk aktiv læring og folkehelse og livsmestring kan bli en bærekraftig del av ditt undervisningsopplegg og skolens undervisningspraksis.

Nettstudium

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  FAL851: (tidligere FAL801)

  • Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehagelærar/førskulelærar, praktisk-pedagogisk utdanning, barnevernspedagog, eller anna treårig relevant høgskuleutdanning som har gjeve tilsetting i skulen)

  Studietypenummer: 8623 - søknadsfrist 15.november.

  FAL852: (tidligere FAL802)

  • Bestått Fysisk aktiv læring, emnekode FAL801 (tidlegare KRO805)

  Studietypenummer: 8622

   

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Fysisk aktiv læring (FAL) og folkehelse og livsmestring?

  Gjennom dette studiet får du erfaring med og inngående kunnskap om hva forskning og relevante styringsdokument sier om fysisk aktiv læring(fal) og folkehelse og livsmestring. I tillegg vil du lære å identifisere din skoles behov slik at du i etterkant kan legge til rette for og lede utviklingsprosesser i ditt profesjonsfellesskap.

  Hvordan er studiet bygd opp?

  Dette studiet består av to emner på 15 studiepoeng, som kan tas hver for seg eller sammenhengende som 30 studiepoeng.

  FAL851 Fysisk aktiv læring (skal gå vår 25)
  FAL852 Fysisk aktiv læring i folkehelse og livsmestring (starter 2.  september 2024 og bygger på FAL851)

  Erfaring frå tidlegare studentar på FAL801

  Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

   

   Hva lærer du?

  I studiet lærer du:

  • Å planlegge, gjennomføre og kritisk evaluere undervisning og læringssituasjoner med fokus på fysisk aktiv læring og elevenes helse og livsmestring.
  • Å identifisere behov, gjennomføre refleksjoner og fasilitere prosesser for å dele erfaringer og utvikle fysisk aktiv læring og folkehelse og livsmestring i fellesskapet på skolen.
  • Å bidra aktivt til å legge til rette for pedagogisk nytenking rundt fysisk aktiv læring og folkehelse og livsmestring. 

  Målgruppe

  Dette studiet er for deg som er lærer, barnehagelærer, har tatt praktisk pedagogisk utdanning, er barnevernspedagog eller har annen treårig relevant høgskoleutdanning som har ført til ansettelse i skolen.

  Søknadsfrist

  15.november : FAL851 Fysisk aktiv læring (skal gå vår 25)
  15. april: FAL852 Fysisk aktiv læring i folkehelse og livsmestring (starter 2.  september 2024 og bygger på FAL851)

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Du lærer hovedsakelig gjennom praktisk arbeid med fysisk aktiv læring og folkehelse og livsmestring, og gjennom tilrettelagte læringsressurser på nettet. Arbeidsmåtene er sentrerte rundt planlegging og gjennomføring i undervisning på egen skole, refleksjoner, egenvurdering, kollegaveiledning, veiledning, og arbeid i studentgrupper på nettet.

  Kommunikasjon med høgskolen gjennom læringsplattformen Canvas og  nettsamlinger.

  Samlinger

  FAL 851 Fysisk aktiv læring


  Tre nettsamlinger à 1.5 timer etter kl. 14:30

  FAL 852 Fysisk aktiv læring i folkehelse og livsmestring

  Tre dagsamlinger på nett kl 10:00 - 15:00

  • Mandag 2. september 2024
  • Mandag 14. oktober 2024
  • Mandag 25. november 2024 

  Studiets omfang

  Omfang Fysisk aktiv læring FAL851, 15 studiepoeng
  Oppmelding til emnet og avslutning i vårsemesteret 2024.  Dette er et heldigitalt studium med fire dagssamlinger på nett etter kl. 14:30. Det er anbefalt å arbeide med e-læringen på FALtastisk.no i forkant av studiet. 

  Omfang Fysisk aktiv læring i folkehelse og livsmestring, 15 studiepoeng
  Lærere som har tatt eller påbegynt FAL- utdanningen FAL 801 (tidligere Kro805), kan søke på Fysisk aktiv læring i folkehelse og livsmestring. Dette er et heldigitalt studium med tre dagssamlinger på nett fra kl. 10:00-15:00. Emnet starter i høstsemesteret 2024 og har avslutning med muntlig eksamen januar 2025. 

  Anbefalt forkunnskap

  Det anbefales at du har kjennskap til og har jobba med e-læringskursa på FALtastisk.no

  Eksamensform

  FAL 851: Individuell oppgave fra mars til juni

  FAL 852: Muntlig individuell digital eksamen

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs