Barn som leiker ute

Fysisk aktiv læring og folkehelse og livsmestring

Etter- og vidareutdanning

Forskning viser at elever gjør det bedre på skolen når de er i bevegelse mens de lærer. I dette studiet lærer du hvordan fysisk aktiv læring og folkehelse og livsmestring kan bli en bærekraftig del av ditt undervisningsopplegg og skolens undervisningspraksis.

Hvorfor studere Fysisk aktiv læring (FAL) og folkehelse og livsmestring?

Gjennom dette studiet får du erfaring med og inngående kunnskap om hva forskning og relevante styringsdokument sier om fysisk aktiv læring(fal) og folkehelse og livsmestring. I tillegg vil du lære å identifisere din skoles behov slik at du i etterkant kan legge til rette for og lede utviklingsprosesser i ditt profesjonsfellesskap.

Hvordan er studiet bygd opp?

Dette studiet består av to emner på 15 studiepoeng, som kan tas hver for seg eller sammenhengende som 30 studiepoeng.

FAL801 Fysisk aktiv læring (starter 8. januar 2024)
FAL802 Fysisk aktiv læring i folkehelse og livsmeistring (starter 2.  september 2024 og bygger på FAL801)

Erfaring frå tidlegare studentar på FAL801

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

 

 Hva lærer du?

I studiet lærer du:

 • å planlegge, gjennomføre og kritisk evaluere undervisning og læringssituasjoner med fokus på fysisk aktiv læring og elevenes helse og livsmestring
 • å identifisere behov, gjennomføre refleksjoner og fasilitere prosesser for å dele erfaringer og utvikle fysisk aktiv læring og folkehelse og livsmestring i fellesskapet på skolen
 • å bidra aktivt til å legge til rette for pedagogisk nytenking rundt fysisk aktiv læring og folkehelse og livsmestring 

Målgruppe

Dette studiet er for deg som er lærer, barnehagelærer, har tatt praktisk pedagogisk utdanning, er barnevernspedagog eller har annen treårig relevant høgskoleutdanning som har ført til ansettelse i skolen.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Du lærer hovedsakelig gjennom praktisk arbeid med fysisk aktiv læring og folkehelse og livsmestring, og gjennom tilrettelagte læringsressurser på nettet. Arbeidsmåtene er sentrerte rundt planlegging og gjennomføring i undervisning på egen skole, refleksjoner, egenvurdering, kollegaveiledning, veiledning, og arbeid i studentgrupper på nettet.

Kommunikasjon med høgskolen gjennom læringsplattformen Canvas, nettsamlinger, og tilbud om noen fysiske samlinger.

Samlinger

FAL 801 Fysisk aktiv læring

Fysisk samling i Bergen mandag 8. januar 2024 (kan følges som nettsamling)
Tre nettsamlinger à en time etter kl. 1500

FAL 802 Fysisk aktiv læring i folkehelse og livsmestring

Tre samlinger i Bergen (kan følges som nettsamling)

 • Mandag 2. september 2024
 • Mandag 4. november 2024
 • Mandag 13.januar 2025 

Studiets omfang

Omfang Fysisk aktiv læring, 15 studiepoeng
Oppmelding til emnet og avslutning i vårsemesteret 2024. Det er ønskelig at studenter som vurderer å søke på studiet begynner å se på og arbeide med oppgavene i to tema i FALtastisk.no i løpet av høstsemesteret 2023. Det er et nettbasert studium med en dagssamling i oppstarten av vårsemesteret 2024 i Bergen.

Omfang Fysisk aktiv læring i folkehelse og livsmestring, 15 studiepoeng
Lærere som har tatt eller påbegynt FAL- utdanningen FAL 801 (tidligere Kro805), kan søke på Fysisk aktiv læring i folkehelse og livsmestring. Emnet starter i høstsemesteret 2024 med avslutning i løpet av våren 2025.

Anbefalt forkunnskap

Det anbefales at du har kjennskap til FALtastisk.no

Eksamensform

FAL 801: Individuell oppgave

FAL 802: Muntlig individuell digital eksamen

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap.
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs