Fysisk aktiv læring (FAL)

- Elevene mine og jeg stortrives i læringsarbeidet når vi får jobbe slik! Og læringsutbyttet til elevene virker å bli bedre, rikere, bredere, dypere og helt deres eget. -Bente Sørgjerd, Kvernevik skole

 

Jente-terning_Gaupneskule_okt20_30.jpg