Bli kjent med nokre av stipendiatane ved Studier av danning og didaktiske praksisar

Ønsker du å vite meir om kva våre stipendiatar forskar på? Er du nysgjerrig på kva yrkes- og studiebakgrunn ulike stipendiatar har? Eller kanskje du rett og slett berre er interessert i å lese om kvifor nokre vel å byrje på ei forskarutdanning? Sjekk ut intervjua med desse stipendiatane!

Czarecah Oropilla, also known as Eya comes from the Philippines and always planned to do a Ph.D. - Having done an Erasmus Mundus masters program made me realize how big the world is, how small I am and how there is so much more to learn.

Inga Margrethe Fagerbakk har alltid vore interessert i forsking, men ein kommentar frå den 4 år gamle sonen fekk fart på ideen til Inga Margrethe om å forske på korleis ein samtaler med barn og korleis ein møter gode initiativ frå barn i kvardagssamtaler. Kombinasjonen av å arbeide i barnehagelærarutdanninga samstundes som ho hadde barn i barnehagealder heime sette i gong nokre tankar om korleis ein samtaler med barn.

Janne Sønnesyn er stipendiat i norsk språk og språkdidaktikk hjå Studier av danning og didaktiske praksiser. Forskingsprosjektet hennar undersøker unge sine skriftspråksval med særleg fokus på nynorskbrukarar.

Eyolf Thovsen Nysæther har tatt med seg lidenskapen for musikk inn i akademia. Kvelder og helger jobber han aktivt som musiker, og han har spilt på små og store scener i inn- og utland med ulike band. Nå forsker han på musikkfaget i den nye 5-årige grunnskolelærerutdanningen.

Fredrik Stenhjem Hagen er både pedagog og historiedidaktiker, men nå for tiden er han stipendiat ved samfunnsfagseksjonen og lærerutdanningen. Som tidligere lærer mener Fredrik det er viktig for elevenes del at forskerne og lærerne snakker sammen og ikke forbi hverandre.