Seniorrådgivar

Linda Skrede Kallmyr

Arbeids- og kompetanseområde

Bistand og rådgiving i til utdanningsledelse

Forberede og følge opp saker i utdanningsledergruppe for grunnskolelærerutdanningene

Studieadministrativ teamleder for grunnskolelærerutdanningene

Studie- og emneplaner

Arbeid med kvalitetssystem, rutiner og tilsyn av utdanningskvalitet

Diverse saksbehandling

Koordinering av studieadministrative driftsoppgaver