Barnehagelærerutdanning

Bachelor

Ønsker du å jobbe med lek, omsorg og utvikling hos barn? Som barnehagelærer møter du nysgjerrige barn med mye på hjertet. Du får bidra til barns utvikling gjennom å legge til rette for kunnskapsformidling, omsorg og et utviklende miljø.

Hos oss kan du bli barnehagelærer på heltid (3 år) i Bergen, Sogndal og på Stord. I Bergen og Sogndal har vi også deltidsutdanning over 4 år.

Hvorfor studere barnehagelærer ved HVL?

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, verksted, seminar og studentaktive læringsaktiviteter. Du har ansvar for egen læring enten du arbeider på egen hånd og/eller i grupper.

Øyvind (23) skal bli barnehagelærar

– Som student i Sogndal og ved Høgskulen på Vestlandet, har eg fått vennar for livet og ei unik moglegheit til å utdanne meg til draumeyrket mitt.

Praksis i barnehagen

Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdanningen din. Du har praksis i alle tre årene, til sammen 100 dager. Her finner du informasjon om praksis.

Vil du studere mer?

Hvis du vil studere videre etter endt bachelorutdanning, kan du ta en master i barnehagekunnskap.

Kompetanse for fremtidens barnehage

Ordningen «Kompetanse for fremtidens barnehage» er et videreutdanningstilbud rettet mot barnehagelærere og andre pedagoger ansatt i barnehagen.

 

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i tredje studieår.

Hvor kan du reise?