Barnehagelærer

Bachelor

Ønsker du å jobbe med lek, omsorg og utvikling hos barn? Som barnehagelærer møter du nysgjerrige barn med mye på hjertet. Du får bidra til barns utvikling gjennom å legge til rette for kunnskapsformidling, omsorg og et utviklende miljø.

Hvorfor studere barnehagelærer ved HVL?

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Som barnehagelærer skal du bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Hos oss kan du bli barnehagelærer på heltid (3 år) i Bergen, Sogndal og på StordI Bergen og Sogndal har vi også deltidsutdanning over 4 år.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, verksted, seminar og studentaktive læringsaktiviteter. Du har ansvar for egen læring enten du arbeider på egen hånd og/eller i grupper.

Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

Les mer

Praksis i barnehagen

Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdanningen din. Du har praksis i alle tre årene, til sammen 100 dager. Her finner du informasjon om praksis.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

 

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i tredje studieår.

Hvor kan du reise?

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i barnehagelærer kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

Andre utdanninger du kanskje vil like