California State University Monterey Bay

California State University Monterey Bay (CSUMB) ligg langs kysten av California ca. 2 timar sør for San Francisco. CSUMB blei skipa i 1994 og har i dag ca. 7000 studentar. Campusen har tidlegare vore ein militærbase, og det som før var ein fly-hangar er no kunststudio, og brakkane er gjorde om til klasserom. Desse gamle bygningane ligg side om side med nye og moderne miljøvennlige bygninger. Universitetet har fokus på klasseromsundervisning og det å vere tett på.

Haustsemesteret går frå midten av august til jul, medan vårsemesteret går frå midten av januar til midten av mai. Ein må ta minimum 15 credits for å få tilsvarande 30 studiepoeng.

 

Alle norske studentar som vil studere eit semester i USA må skaffe seg eit studentvisum. Det er først etter at du har fått opptaksbrevet og I-20 skjema frå skulen at du kan søkje om dette. For å få studentvisum må du dra på visumintervju på den amerikanske ambassaden i Oslo.

 

Gjeld for

Studiestad Haugesund, Bergen, Sogndal og Stord.

Språk

Det er språkkrav om å ha tatt ein TOEFL eller IELTS test før opptak. Eit godkjenningsbrev frå HVL om nivå på engelskkunskapar kan og brukast.

Studieavgift

Du betalar ikkje skolepengar ved dette universitetet.

Faglig godkjenning

For å kunne søkje om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved fakultetet du tilhøyrar. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere mens du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Historie, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise på utveksling til USC i eitt semester. Ta kontakt med fagleg kontaktperson om kva semester som er aktuelt for deg.

Bachelor i økonomi og administrasjon

Studerer du økonomi og administrasjon kan du reise på utveksling til California State University Monterey Bay i 5. semester.

Bachelor i vernepleie

Du kan reise på utveksling til Monterey Bay i løpet av utdanninga di. Snakk med fagleg kontaktperson om kva semester som passar best inn i studieløpet ditt.

Master i praktisk utdanningsvitskap

Det legges opp til at studenter kan dra til Monterey Bay i 2. eller 3. semester. Snakk med din faglige kontaktperson.

Historie, bachelorstudium - nettstudium

Du kan reise på utveksling til USC i eitt semester. Ta kontakt med fagleg kontaktperson om kva semester som er aktuelt for deg.