Bildecollage av metabilde, en student som står på biblioteket og en som har forestilling med papirkunst.

Kunstfag

Master

Ønsker du å ta en masterutdanning i kunst og håndverk, drama, musikk eller barne- og ungdomslitteratur? Velg en praksisnær og samlingsbasert master i kunstfag!

Bergen, Stord

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Lærer- eller barnehagelærerutdanning med 60 studiepoeng fordypning i studieretningsfaget
  • Karaktersnitt på minst C i fordypningen

  eller

  • Bachelorgrad med 80 studiepoeng fordypning i studieretningsfaget, eller med 60 stp i studieretningsfaget og 20 stp i et annet kunstfag.
  • Karaktersnitt på minst C i fordypningen

  Din faglige fordypning må være relevant for studieretningen du søker opptak til. Se spørsmål og svar for mer informasjon.

   

  Poenggrense ved forrige opptak

  • Alle kvalifiserte 

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor velge master i kunstfag?

  Master i kunstfag er samlingsbasert og nettstøttet, og kan kombineres med jobb i skole eller kulturlivet. Samlingene vil foregå på Stord og i Bergen. Studiet har en praksisnær tilnærming og legger til rette for kontakt med samfunns-, arbeids- og kulturliv gjennom oppgaver og obligatoriske læringsaktiviteter. Din yrkesbakgrunn og erfaring fra tidligere utdanning vil sammen med undervisning, veiledning og andre aktiviteter gjøre at du får en master som gjør at du øker din kompetanse innen kunstfag og kunstfagdidaktikk.

  Du kan velge fordypning innen:

  Barne- og ungdomslitteratur

  Studieretningen barne- og ungdomslitteratur passer for deg som er opptatt av litteratur for barn og unge, og formidlingen av ulike typer barne- og ungdomslitteratur, enten det er bildebøker, fagbøker, dikt, film, dataspill, grafiske romaner eller ungdomsromaner.

  I denne studieretningen vil du få muligheten til å fordype deg i aktuell forskning og teori på feltet, og du vil få en grundig innføring i og erfaring med tekstproduksjon og litteraturformidling. 

  Oda valgte denne studieretningen, les mer om henne her.

  Har du spørsmål om studiet? Ta kontakt med Åse Bjørg Høyvoll Kallestad

  Drama og anvendt teater 

  Studieretningen drama og anvendt teater passer for deg som ønsker å styrke og utvikle kunstfagene i skolen, kulturskolen, på ulike samfunnsarenaer eller i det frie kunstfeltet. Du vil lære om: 

  • Dramapedagogikk 
  • Drama og teaterteori 
  • "Fra tekst til teater"
  • Anvendt teater  
  • Kunstnerisk utviklingsarbeid
  • Forsking gjennom drama og dramapedagogiske metoder  

  Emnene i drama bygger på grunnutdanning og erfaring i drama og teater. Studiet er forskingsbasert, og krever at du har interesse for og evne til å reflektere både over teori, og egen og andres praksis. Undervisningen kombinerer teori og praksis, og foregår gjennom workshop, forelesninger og seminarer på campus og på digitale plattformer. Det vil være noen nettøkter enkelte fredager etter klokken 12.

  Gjennom studieløpet skal studenten gjennomføre prosjekter i feltet av ulik størrelse. I emne MKUF 502b anvendt teater skal studenten individuelt, eller i par/gruppe, planlegge og gjennomføre et prosjekt som strekker seg over tid på en valgt samfunnsarena (omfang ca. 30 timer).

  Astrid tok denne utdanningen, les mer om henne her.

  Har du spørsmål? Ta kontakt med Mette Bøe Lyngstad eller Adam Cziboly

  Kunst og håndverk

  Velger du studieretningen kunst og håndverk får du fordype deg i kunst og håndverk som fag og kulturfelt. Du får kunnskap om fagdidaktikk, estetikk og vitenskapsteori, aktuell nasjonal og internasjonal forsking samt erfaring med å delta i kunnskapsbygging i fagområdet.

  Gjennom eget skapende arbeid, feltarbeid og refleksjon knyttet til håndverk, estetikk, kultur og læring skal du utvikle din kunstfagdidaktiske kompetanse.

  Birthe valgte denne studieretningen, les mer om henner her.

  Har du spørsmål? Ta kontakt med Kjetil Sømoe

  Musikk

  Velger du studieretningen musikk, vil du lære om musikkpedagogisk, musikkdidaktisk, estetisk og kunstnerisk virksomhet. Du får anledning til å fordype deg i tema du brenner for og tid til å jobbe med teoretisk kunnskap og praktisk, utøvende arbeid. 

  I studieretningen musikk vil du utvikle din egen profesjonsidentitet gjennom kreative læreprosesser i musikkundervisning og musikkutøving. Vi anvender varierte arbeidsformer, som for eksempel podkast, blogging og workshops. Bruk av musikkteknologi vil inngå som en del av arbeidet i emnene. 

  Johannes valgte denne studieretningen, les mer om han her

  Har du spørsmål? Ta kontakt med Åsmund Espeland

  Hva lærer du?

  Studiet er organisert som et deltidsstudium på fire år. Det er også mulig å ta studiet på to eller tre år. Les mer i spørsmål-svar-bolken lenger nede på denne siden. 

  Det vil bli lagt vekt på studentaktive læringsformer både ved fysisk og digital undervisning. Gjennom masterstudiet deltar du på forelesinger, veiledning, gruppearbeid og praktisk prosjektarbeid. I studiet skal du også lage presentasjoner, produsere tekst og arbeide kunstnerisk.

  Du kan velge mellom følgende studieretninger:

  • Barne- og ungdomslitteratur
  • Drama og anvendt teater
  • Kunst og håndverk
  • Musikk

  Studiet består av tre fellesemner, to emner fra den studieretningen du velger, og masteroppgaven.

  Studieretningsemnene gir rom for faglig fordypning. I fellesemnene jobber vi blant annet med estetikk, kreativitet, vitenskapsteori, metode, forskingsetikk, utvikling av prosjektskisse og masteroppgaven. I masteroppgaven velger du et tema innenfor din studieretning.  Undervisningsspråket i studiet vil i hovedsak være norsk, men dersom det er engelsktalende studenter i fellesemne 1 (Estetikk og kreativitet) og studieretningsemne 1 i Drama og anvendt teater (Dramapedagogikk) vil undervisningen i disse emnene foregå på engelsk. Norsktalende studenter vil få veiledning og anledning til å levere oppgaver på norsk.

  Astrid har hun utvidet sin kompetanse i både teater og pedagogikk, og fått tid til å fordype seg i tema hun brenner for.

  Samlingsdatoer

  Samlingene foregår i Bergen eller på Stord. Der sted ikke er nevnt i oversikten vil dette bli publisert på nettsiden så snart det er bestemt.

  Høsten 2024

  Felles oppstart

  28. – 30.august: Oppstartssamling for alle studieretningene. Studieretningen kunst og håndverk gjennomfører første samlingsdag i Bergen men er på Stord 29 – 30. august. Barne- og ungdomslitteratur, drama og anvendt teater og musikk er i Bergen under hele samlingen.

  I tillegg kommer disse samlingene for studieretningene:

  Barne- og ungdomslitteratur

  23. – 25. oktober: Bergen

  15. – 17. november: Bergen

  Drama og anvendt teater

  1. – 4. oktober: Bergen

  12. – 15. november: Bergen

  Kunst og håndverk

  21. – 23. oktober: Stord

  9. – 11. desember: Stord

  Musikk

  21. – 23. oktober: Stord

  13. – 15. november: Bergen

  Våren 2025

  Barne- og ungdomslitteratur

  8. – 10. januar: Bergen

  17. – 19. mars: Bergen

  2. – 4. juni: Stord

  Drama og anvendt teater

  7. – 10. januar: Bergen

  4. – 7. mars: Bergen

  6. – 9. mai: Bergen

  Kunst og håndverk

  6. – 8. januar: Stord

  17. – 19. mars: Stord

  2.– 4. juni: Stord

  Musikk

  6. – 8. januar: Stord

  17. – 19. mars: Stord

  2. – 4. juni: Stord

  Samlinger for studenter som ønsker å studere heltid første studieår

  Ønsker du å studere heltid i 2024/2025, skal du i tillegg til å delta på samlinger i valgt studieretning (se oversikt ovenfor) følge samlinger i fellesemne 1 (MKUF503) og fellesemne 2 (MKUF504).

  Samlingene vil foregå i Bergen og på Stord og er lagt til følgende datoer:

  Høsten 2024

  Fellesemne 1 (MKUF503): Estetikk og kreativitet

  21. – 23. august: Bergen

  14. – 16. oktober: Stord

  2. – 5. desember: Stord

  Våren 2025

  Fellesemne 2 (MKUF504): Vitenskapsteori og metode

  15. - 17. januar: Stord

  19. – 21. februar: Bergen

  7. - 9. april: Bergen

  Spørsmål og svar om master i kunstfag

  Har jeg relevant faglig fordypning for opptak?

  Følgende fagområder er relevant fordypning for de ulike studieretningene. Oversikten er ikke uttømmende – andre relevante utdanninger kan vurderes.

  Barne- og ungdomslitteratur:

  • 60 stp i norsk*
  • 60 stp i engelsk*
  • 30 stp i norsk og 30 stp i engelsk*
  • Norsk/nordisk
  • Engelsk
  • Bibliotekvitenskap
  • Litteraturvitenskap 

  * Søkere uten lærerutdanning må ha 80 stp (eller 40 + 40 stp), eller 60 + 20 stp som presisert i opptakskravet.

  Drama og anvendt teater:

  • Teatervitenskap
  • Musikkteater

  Kunst og håndverk:

  Teoretisk og praktisk utdanning innen for eksempel:

  • Kunst og håndverk
  • Grafisk design
  • Illustrasjon
  • Billedkunst / Fine Arts
  • Design
  • Arktitektur

  Musikk

  • Utøvende musikk 
  • Musikkteater
  • Musikkteknologi
  • Musikkvitenskap
  • Etnomusikologi
  • Musikk og helse 

   

  Hvilke fag og emner skal jeg ta på ulike tidspunkt i studiet?

  Som deltidsstudent tar du emner i din valgte studieretning det første studieåret. Fra og med andre studieår går studenter fra alle studieretningsfagene sammen i fellesemne før man avsluttar studiet med masteroppgaven. Nedenfor finner du studiemodellen for studiet.

  Semester  

  Emne  

  1  

  Studieretningssemne 1  (barne- og ungdomslitteratur/drama og anvendt teater/kunst og håndverk/musikk) 

  2  

  Studieretningsemne 2   (barne- og ungdomslitteratur/drama og anvendt teater/kunst og håndverk/musikk) 

  3  

  Fellesemne 1  Estetikk og kreativitet i kunstfagdidaktisk arbeid og formidlingsarbeid 

  4  

  Fellesemne 2 Vitenskapsteori og metode  

  5  

  Fellesemne 3  Prosjektskisse og forskningskontekst 

  6 - 8 

  Masteroppgaven (45 studiepoeng) 

  Kan jeg gjennomføre studiet på kortere tid enn fire år?

  Ja, selv om studiet er definert som et deltidsstudium over fire år er det mulig å gjennomføre studiet på to eller tre år for søkere som ønsker det. Alle søkere som takker ja til studieplass vil før sommerferien få mulighet til å gi melding til høgskulen dersom de vil legge opp til et slikt kortere studieløp (frist 20. juni). Mer informasjon om dette vil bli sendt ut i forbindelse med opptak til studiet i begynnelsen av juni.

  Dersom du ønsker å ta studiet på tre år kan du enten:

  • være heltidsstudent i første studieår og deltidsstudent (50 prosent) i år to og tre,

  eller:

  • være deltidsstudent i første og andre studieår (50 prosent) og heltidstudent i år tre.

  Er det mulig å få godskriving for studiepoeng jeg allerede har?

  Det er mulig å få godskrevet til sammen 30 studiepoeng der opptakskravet er fullført grunnutdanning. I enkelte tilfeller kan 60 studiepoeng godskrives.  Dette gjelder søkere som har gjennomført lærerspesialistutdanning i kunst og håndverk eller enkeltemner i frittstående masterprogram med kunstfaglige element ved HVL. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om dette. 

  Det kan ikke gis godskriving av emner som utgjør opptaksgrunnlaget for masterutdanningen. Eksempel på godskriving av kan være knyttet til fellesemne og studieretningsemne. Læringsutbyttet i aktuelt emne må svare til læringsutbyttet i fellesemne/studieretningsemne. Det er ikke mulig å få godskrevet fellesemne 3 og masteroppgaven.  

  Hvor mange samlinger er det?

  Dersom du er deltidsstudent, blir det tre samlinger på tre dager hver, per semester. NB: Noen av samlingene på studieretningen drama og anvendt teater vil være fire dager.

  Dersom du ønsker å ta studiet på to eller tre år vil det bli inntil seks samlinger per semester.

  Hvor skal undervisningen være?

  Det er avhengig av hvilken studieretning du søker deg inn på. Studieretningene drama og anvendt teater og barne- og ungdomslitteratur vil ha de fleste samlingene sine i Bergen.

  Kunst og håndverk har stort sett samlinger på Stord (en samling i Bergen). Musikk kommer til å ha samlinger både på Stord og i Bergen.

  Fra og med andre studieår går studentene sammen i fellesemne på tvers av studieretningene og vil ha samlinger både i Bergen og på Stord.

  Skal du på samling på Stord, kan du enten reise direkte med fly fra Gardermoen , fly via Haugesund eller ta fly/tog via Bergen. Det er god buss- og båtforbindelse mellom Bergen og Stord og buss mellom Haugesund og Stord (se her eller her.) Dersom du kommer fra Østlandet kan du velge å ta buss (Haukeliekspressen) til Haugesund og skifte buss der.

  Finnes det støtteordninger?

  For lærere er det mulig å søke om støtte til studiet fra Utdanningsdirektoratet. Frist: 1. mars. I år det satt av en spesiell pott med midler til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

  Hvor kan jeg overnatte når jeg er på samlinger?

  I Bergen er det rikelig med overnattingsalternativer i form av hotell, Airbnb, vandrehjem og så videre.

  På Stord er det lagt til rette for kortidsleie av hybler på campus, dersom det er ledig belegg i studentboligene. I tillegg finnes det to hotell, Airbnb og utleie av campinghytter på øya.

  Når kan jeg vente å få svar på søknaden min?

  Opptakskontoret planlegger å sende ut svar på søknadene innen 5. juni.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Kor kan du reise?

  Vil du studere mer?

  Master i kunstfag kvalifiserer til å søke på opptak til ph.d-utdanninger, inkludert Høgskulen på Vestlandet sin doktorgradsutdanning «Studiar av danning og didaktiske praksisar».