Hopp til innhald

Berlin University of the Arts

Totalt sett har universitetet mer enn130 partneruniversiteter og over 800 internasjonale studenter, noe som utgjør om lag 20 % av den totale studentmassen på ca. 4000 studenter. De sender også årlig over 100 studenter på utveksling.

Gjeld for

Studiestad Bergen

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Tysk i hovedspråk på universitetet, men det finnes enkelte kurs og moduler på engelsk, og det kan også tilrettelegges spesielt for utvekslingsstudenter. UdK Berlin tilbyr gratis tyskkurs til utvekslingsstudenter. Kurset er på 3 timer i uken.
Språkkravet for utvekslingsstudenter er B1 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på tysk eller engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs. Tar du språkkurs i Tyskland i 4 uker før studiestart kan du få støtte til dette fra Lånekassen.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved

Kva kan du studere?

Master i dramapedagogikk og anvendt teater

Studenter som tar mastergrad i dramapedagogikk kan ta ett semester ved Universität der Künste Berlin. Høstsemesteret går fra 1. oktober til 31. mars, mens vårsemesteret vanligvis går fra 1. april til slutten av juli. På grunn av semesterinndelingen anbefales derfor utreise i vårsemesteret.