Sosialt arbeid

Som sosionom skal du førebygge, løyse og redusere sosiale problem for enkeltpersonar, familiar og grupper i samfunnet. Du møter menneske i ulike livsfasar og med ulike utfordringar.

Som sosionom bør du vere empatisk, ha eit sterkt ønskje om å bruke kunnskap til å hjelpe menneske, vere tolmodig og ha gode kommunikasjonseigenskapar. 

Sosionomar jobbar mellom anna innan Nav, kriminalomsorg,  familierådgiving, barnevern, skulesektor, psykiatri, rusomsorg, krisesenter, flyktning- og innvandrararbeid. Finn ut meir om yrket på Utdanning.no.