Student med papirer i hånda

Sosialt arbeid | Sosionom

Bachelor

Utdanninga innan sosialt arbeid kvalifiserer deg til sosionom. Som sosionom arbeider du med menneske som treng støtte i ein vanskeleg livssituasjon. 

Bergen, Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203080 (Bergen) og 203081 (Sogndal)

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere sosialt arbeid?

  Ein sosionom møter enkeltmenneske og familiar med ulike sosiale problem. Det kan vere ein familie som treng råd for å få kvardagen til å gå opp, ein innsett i fengsel som skal tilbake til samfunnet, eller ein person som har stått utanfor arbeidslivet lenge. 

  Ein kan studere sosialt arbeid ved campus Bergen og campus Sogndal. 

  Som sosionom hjelper du med å finne løysingar som kan betre livskvaliteten, og gje hjelp til sjølvhjelp.

  Sosionomen er også eit viktig bindeledd mellom den enkelte og hjelpetilboda i samfunnet.

  Du må vere interessert i andre menneske og deira historie, like å ta ansvar og vere samfunnsengasjert. Du må også ha gode evne til å kommunisere og samarbeide.

  Praksis

  I løpet av utdanninga møter du brukarar og andre kollegaer innan sosialt arbeid når du er ute i praksis. Praksisstudiane utgjer om lag 20 prosent av studiet. Du har praksis både første og siste studieår. Slik er praksisperiodane fordelt:

  • Første studieår: 10 veker i praksis
  • Tredje studieår: 10 veker i praksis

  Minst ein av praksisperiodane dine bør vere innan forvaltning eller saksbehandling.

  Du må ha levert politiattest for å starte i praksisstudiar. Praksisfeltet eller Høgskulen på Vestlandet kan fremje krav om ny politiattest i løpet av utdanninga. Her kan du lese meir om politiattest. 

  Her finn du informasjon om praksis for sosialt arbeid

  Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

  Innhald i studiet

  Gjennom studiet får du kunnskap om

  • hjelpeapparatet
  • jus
  • samfunnsfag
  • psykologi
  • etikk
  • sosiale rettar

  I undervisninga får du varierte læringsformer som førelesing, prosjektarbeid, feltarbeid, ferdigheitstrening og praksis.

  Bilete viser studentar oppstilt på rekke framfor inngangen til campus Stord

  Usikker på studievalet? Sjekk kva arrangement vi har for å hjelpe deg å velje utdanning.

  Les meir

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verda mens du studerer! Som student i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studentar frå heile verda.

  Du kan reise på utveksling i ditt femte semester.

  Kor kan du reise?

  Vidare studium etter fullført utdanning

  Fullført bachelor i sosialt arbeid gjer deg mange moglegheiter. Du kan gå ut i jobb eller studere vidare. 

  Relevante masterutdanningar

  Med bachelor i sosialt arbeid kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

  Utdanninga kvalifiserer også for masterutdanningar ved andre høgskuler og universitet.

   

  Andre utdanningar du kanskje vil like