Vernepleierstudenter, campus Sogndal.

Vernepleie

Bachelor

En vernepleier jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre.

Hvorfor studere vernepleie?

Som vernepleier må du ha høy etisk bevissthet, kunne kommunisere og samarbeide godt, og kunne tenke både kritisk og innovativt.
Vernepleieutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning.

Du kan studere vernepleie ved campus Bergen og campus Sogndal. 

Vernepleieutdanningen skal sikre at du får kompetanse og holdninger som gir likeverdige tjenestetilbud for alle i samfunnet. Som vernepleier får du særlig kompetanse innen:

  • miljøterapeutisk arbeid
  • habilitering og rehabilitering
  • helsefremming og helsehjelp

Du kan også studere vernepleie på deltid over fire år ved campus Sogndal og Haugesund.

 

Møt Sander

Sander ønsket en jobb der han kunne hjelpe mennesker, og valgte å studere vernepleie. Nå jobber han med ungdom og rus.

Praksis

I vernepleiestudiet er praksis en viktig læringsarena. Hvert studieår inneholder 10 ukers brukerrettet praksis. Hver praksisperiode inkluderer praksisforberedelser og oppsummering i etterkant av praksis. Praksisstudiene skal bidra til at du øker forståelsen for sammenhengen mellom forsking, teori og kunnskap.

Her finn du informasjon om praksis.

Terke Debesay

Terke ønsker å gjøre en forskjell for mennesker som har utfordringer. Derfor valgte han å studere vernepleie. 

Møt Terke

Hvordan er undervisningen?

I undervisningen møter du varierte læringsformer gjennom forelesning, prosjektarbeid, feltarbeid, ferdighetstrening og praksis. I SimArena får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelser, både på realistiske prosedyrer og scenario. På denne måten er du godt forberedt når du skal ut i praksis.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

I studiet er det lagt til rette for internasjonalisering gjennom tilbud om mobilitet, praksis i utlandet, utveksling, valgfrie moduler samt moduler med internasjonalisering hjemme. 

Hvor kan du reise?

Videre studier etter fullført utdanning

Fullført bachelor i vernepleie gir deg mange muligheter. Du kan gå ut i jobb eller studere videre. 

Relevante masterutdanninger

Med bachelor i vernepleie kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Utdanningen kvalifiserer også for masterutdanninger ved andre høgskoler og universitet.

Andre utdanninger du kanskje vil like