Vernepleierstudenter, campus Sogndal.

Vernepleie

Bachelor

Som vernepleier jobber du for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre. 

Bergen, Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203060 (Bergen) og 203062 (Sogndal)

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere vernepleie?

  Vernepleieutdanningen skal sikre at du får kompetanse og holdninger som gir likeverdige tjenestetilbud for alle i samfunnet. Som vernepleier får du særlig kompetanse innen:

  • Miljøterapeutisk arbeid
  • Habilitering og rehabilitering
  • Helsefremming og helsehjelp

  Du kan studere vernepleie ved campus Bergen og campus Sogndal. 

  HVL tilbyr også vernepleie på deltid over fire år ved campus Sogndal og Haugesund. Passer perfekt for deg som er i jobb, og ønsker å bli vernepleier!

  En vernepleier må ha høy etisk bevissthet, kunne kommunisere og samarbeide godt, og kunne tenke både kritisk og innovativt. Vernepleieutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning.

  Praksis

  I vernepleiestudiet er praksis en viktig læringsarena. Hvert studieår inneholder 10 ukers brukerrettet praksis. Hver praksisperiode inkluderer praksisforberedelser og oppsummering i etterkant av praksis. Praksisstudiene skal bidra til at du øker forståelsen for sammenhengen mellom forsking, teori og kunnskap.

  Du må ha levert politiattest for å starte i praksisstudier. Praksisfeltet eller Høgskulen på Vestlandet kan fremme krav om ny politiattest i løpet av utdanningen. Her kan du lese mer om politiattest. 

  Informasjon om praksis for vernepleie

   Innhenting og fordeling av praksisplasser

  Terke Debesay

  Terke ønsker å gjøre en forskjell for mennesker som har utfordringer. Derfor valgte han å studere vernepleie. 

  Møt Terke

  Se hva Sander jobber med

  Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

  Hvordan er undervisningen?

  I undervisningen møter du varierte læringsformer gjennom forelesning, prosjektarbeid, feltarbeid, ferdighetstrening og praksis. I SimArena får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelser, både på realistiske prosedyrer og scenario. På denne måten er du godt forberedt når du skal ut i praksis.

  Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

  Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

  Les mer

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

  I studiet er det lagt til rette for internasjonalisering gjennom tilbud om mobilitet, praksis i utlandet, utveksling, valgfrie moduler samt moduler med internasjonalisering hjemme. 

  Hvor kan du reise?

  Videre studier etter fullført utdanning

  Fullført bachelor i vernepleie gir deg mange muligheter. Du kan gå ut i jobb eller studere videre. 

  Relevante masterutdanninger

  Med bachelor i vernepleie kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

  Utdanningen kvalifiserer også for masterutdanninger ved andre høgskoler og universitet.

  Andre utdanninger du kanskje vil like