Barnevernsarbeid

Master

Vil du utvikle kompetansen din slik at du kan møte morgendagens utfordringer i barnevernsfeltet?

Hvorfor studere barnevernsarbeid ved HVL?

Ved å studere barnevernsarbeid tilegner du deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse som styrker deg i arbeidet med komplekse barnevernssaker. Studerer du barnevernsarbeid ved HVL får du en fordypning i deltakelse og medborgerskap, og sosial ulikhet og marginalisering. Du lærer om barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, og om hvilke forhold i samfunnet som særlig har betydning for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv.

I de senere år har det blitt lagt vekt på barn, unge og familiers deltakelse i barnevernssaker, under opphold i fosterhjem og/eller i institusjonsopphold. Vi ser hvordan sosial ulikhet kan bidra til marginalisering og utenforskap, og hvilken betydning dette kan ha for de det gjelder. På studiet lærer du om kritisk refleksjon over egen praksis og kunne vurdere sammenhenger mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, forskning og relevant rettspraksis.  

Innovasjon og fagutvikling og vilkår for utvikling og endring av praksiser i barnevernsfeltet er andre viktige tema i utdanningen. Du lærer om hvordan du kan igangsette og lede fagutviklingsprosjekt, samt kunne designe og gjennomføre forskning. Gjennom en fire ukers prosjektpraksis innen barnevernsfeltet arbeider du med et fagutviklingsprosjekt. Prosjektpraksisen bidrar til å utvikle din kritiske, analytiske og praktiske kompetanse. 

Barnevernsarbeid er en av tre studieretninger på masterprogrammet Sosialvitenskap og fyller kravene til master i barnevernsarbeid. 

Organisering av studiet

1. studieår, høst

 • MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering (15 studiepoeng)
 • MASB511 Deltakelse og medborgerskap (10 studiepoeng)
 • MASB512 Rettsanvendelse i barnevernsarbeid (5 studiepoeng)

1. studieår, vår

 • MASB520 Ulike perspektiv på barnevernets fag og yrkesutøvelse (15 studiepoeng)
 • MAMET1SO Vitskapsteori, etikk og metode (15 studiepoeng, nettstudium)

2. studieår, høst

 • MASB530 Barnevernfaglige vurderinger, beslutninger og tiltaksarbeid (15 studiepoeng)
 • MASB540 Innovasjon og fagutvikling i barnevernsarbeid (15 studiepoeng)

2. studieår, vår

 • MASO590 Masteroppgave (30 studiepoeng)

Hvordan foregår undervisningen?

Det er lagt opp til studentaktive læringsformer. I tillegg til forelesninger og dialogseminar, blir det organisert artikkel- og oppgaveseminar, veiledning, samt studentaktive seminar med gruppearbeid, framlegg, tilbakemeldinger til medstudenter og diskusjoner.   

Undervisningen blir gjennomført i en kombinasjon av samlinger på campus og på digitale flater. I noen emner skal dere arbeide med kritisk refleksjon, skrive individuelt refleksjonsnotat, kronikker og ulike andre oppgaver med veiledning. I andre emner inngår ferdighetstrening i grupper og ekskursjoner som en del undervisningen. Prosjektpraksis i samarbeid med praksisfeltet og prosjektoppgave, samt individuelt arbeid med masteroppgaven.   

Timeplan/samlingsdatoer

Oversikt over samlingsdatoer høsten 2022 og våren 2023, med forbehold om endringer:

Høst 2022

Åpning av master i sosialvitskap: 29.08.

Samlingsdatoer:

 • 30.08.-01.09.
 • 12.09.-15.09.
 • 26.09.-28.09.
 • 10.10.-13.10.
 • 24.10.-26.10.
 • 07.11.-10.11.

Seminar/ gruppearbeidsdager:

 • 05.09.
 • 21.09.
 • 05.10.
 • 19.10.
 • 02.11.                                             

Eksamensperiode:

 • 14.11.-20.12.

Vår 2023

Samlingsdatoer:

 • 16.01.- 18.01.
 • 30.01.- 01.02.
 • 13.02.-15.02.
 • 06.03.-08.03.
 • 20.03.- 22.03.
 • 17.04.-19.04.     

Seminar/gruppearbeidsdager:

 • 25.01.
 • 08.02.
 • 22.02.
 • 15.03.
 • 29.03.
 • 26.04.             

Studieuke:     

 • 27.02.-01.03.           

Eksamensperiode:

 • 01.05.-16.06.

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

Utveksling 

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester. Det er inngått avtaler om studentutveksling med Lund Universitet i Sverige, Alice Salomon Hochschule Berlin i Tyskland og Complutense University of Madrid i Spania.