Hender som holder et hjerte

Studierettleiing helse og sosialfag

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida.

Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Slik kontakter du oss

Du kan kontakte studierettleiar på FHS-studierettleiar@hvl.no. Då kan du få svar på det du lurar på, eller avtale tidspunkt for ein rettleiingsamtale.

Få rettleiing på din campus 

Campus Bergen

Du finn oss på veiledningsrom M119 i K2.

Veke 33–35 blir det drop-in rettleiing. Du kan booke time frå veke 36. Studierettleiarar vil vere tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. 

Tidspunkt for rettleiing

  • Sosialt arbeid, psykisk helse og rusarbeid:

Måndag kl. 09.00–11.00

  • Radiografi, master i Healthy Ageing and rehabilitation:

Måndag kl. 12.00–14.00

  • Bachelor i sjukepleie, master samfunnsarbeid:

Tysdag kl. 09.00–11.00

  • Master i anestesi, barnesykepleie, intensiv og operasjon, master i sosialvitenskap, master i jordmor, master i helsesykepleie:

Tysdag kl. 12.00–14.00

  • Bachelor fysioterapi og ergoterapi, master klinisk fysioterapi, kunnskapsbasert praksis:

Onsdag kl. 09.00–11.00

Bestill time for rettleiing

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Førde

Vi er her for deg! Studierettleiarar er tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. Vi tilbyr fysisk og digital rettleiing. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no

Tidspunkt for rettleiing

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Måndag og tordag kl. 13.00 – 15.00 

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Haugesund

Vi er her for deg! Studierettleiarar er tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. Vi tilbyr både fysisk og digital rettleiing. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no

Tidspunkt for rettleiing

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Måndag og tordag kl. 13.00 – 15.00

  • Vernepleie

Fredag 9.00 – 11.00

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Stord

Studierettleiarar er tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. Vi tilbyr både fysisk og digital rettleiing. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Måndag og tordag kl. 13.00 – 15.00 

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Sogndal

Vi er her for deg! Studierettleiarar er tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. Vi tilbyr både fysisk og digital rettleiing. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no

Tidspunkt for rettleiing

  • Barnevern, vernepleie, sosialt arbeid, relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Onsdag kl. 10.00–12.00 

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Kva vil du vite meir om?