Hender som holder et hjerte

Studierettleiing helse og sosialfag

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om utdanningsplanar, permisjon, tilrettelegging av studiesituasjon, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida. Du kan óg få hjelp med godkjenning av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar.

Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Få rettleiing på din campus 

Campus Bergen

Du finn oss på veiledningsrom M119 i K2.

Book samtale med studierettleiar her

 

Du kan også nå oss på mail: FHS-studierettleiar@hvl.no

Praksis: Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no

Campus Førde

Vi er her for deg! Studierettleiarar er tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. Vi tilbyr fysisk og digital rettleiing. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no

Tidspunkt for rettleiing

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Måndag og tordag kl. 13.00 – 15.00 

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Haugesund

Vi er her for deg! Studierettleiarar er tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. Vi tilbyr både fysisk og digital rettleiing. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no

Tidspunkt for rettleiing

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Måndag og tordag kl. 13.00 – 15.00

  • Vernepleie

Fredag 9.00 – 11.00

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Stord

Studierettleiarar er tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. Vi tilbyr både fysisk og digital rettleiing. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Måndag og tordag kl. 13.00 – 15.00 

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Sogndal

Vi er her for deg! Studierettleiarar er tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. Vi tilbyr både fysisk og digital rettleiing. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no

Tidspunkt for rettleiing

  • Barnevern, vernepleie, sosialt arbeid, relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Onsdag kl. 10.00–12.00 

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Kva vil du vite meir om?