Studieplanar, emne og pensum

Tidlegare studieår

Kan du ikkje finne ein gammal studieplan, kan du òg prøve gamle studieplanar frå Sogndal og Førde eller gamle studieplanar frå Stord og Haugesund.

Vil du heller sjå emnebeskrivinga for eit anna år, kan du klikke vidare på lenka som går frå emnesida til tidlegare studieår eller neste studieår. Du kan òg søke direkte i vårt arkiv for emne frå tidlegare år.

Pensum

Frå emnesida kan du klikke på lenka pensum-/litteraturliste for å finne pensum. Du kan òg logge på Canvas og velje pensumlenka under det aktuelle emnet.