Studieplanar, emne og pensum

Studieplanar

Ser du etter ein studieplan, filtrerer du søket ditt først på studieplan og deretter på årstal. 

Tidlegare studieår:
Kan du ikkje finne ein gammal studieplan, kan du òg prøve gamle studieplanar frå Sogndal og Førde eller gamle studieplanar frå Stord og Haugesund.

Emne

For å finne eit emne, kan du søke etter kode eller namn på emnet. Du vil få treff på beskrivinga av emnet i inneverande studieår.

Tidlegare studieår: 
Vil du heller sjå beskrivinga for eit anna år, kan du klikke vidare på lenka som går frå emnesida til tidlegare studieår eller neste studieår. Du kan òg søke direkte i vårt arkiv for emne frå tidlegare år.

Pensum

Frå emnesida kan du klikke på lenka pensum-/litteraturliste for å finne pensum. Du kan òg logge på Canvas og velje pensumlenka under det aktuelle emnet.