Pensum

Pensumlister

Du kan finne pensumlister for inneværande studieår på ulike måtar: 

  • Canvas (om du er student ved HVL)
    Du finn pensumlister for emna du er oppmeldt i saman med info om emnet på Canvas. Det er berre via Canvas du får tilgang til eventuelle filer som er lasta opp til pensumlista.

  • HVL sitt pensumlistesystem (Leganto)
    Samla oversikt over pensum ved høgskulen.

  • Emnebeskrivingar / studieplanar
    Du finn pensumlenke via emnebeskrivingane. Kjenner du ikkje emnekode eller emnenamn, kan du gå inn via studieplanane.

Dersom pensumliste i eit emne ikkje finst, ta kontakt med faglærar/institutt.

Pensum som lydbok

Studentar med lesevanskar kan låne studielitteratur som lydbok frå Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek.

Sjå også HVL sine sider om tilrettelegging av studiesituasjonen.

Pensum for tidligare studieår

Pensum frå 2018/2019 til idag finn du i HVL sitt pensumlistesystem. Bruk "Avansert søk" for å finne dei.

Pensum frå 2017/2018 og tidlegare finn du via studiestad:

Fagansatt som skal registrere pensum?

Sjå Vestibylen for informasjon.