Finn litteratur og fagstoff

Som student eller tilsett ved HVL har du gratis tilgang til mange gode informasjonsressursar, både trykte og digitale. Dei digitale ressursane har du også tilgang til heimefrå.

Korleis finn eg?

Bøker

Søk etter bøker i Oria for å sjå om biblioteket har boka du treng. I Oria vil du finne både våre trykte bøker og våre e-bøker.

Er boka du treng utlånt, kan du sette deg på venteliste. Logg på i Oria for å reservere. 

Finn du ikkje boka du leiter etter kan du be om å få bestilt denne inn frå eit anna bibliotek eller foreslå innkjøp

E-bøker

E-bøker finn du ved å søke etter e-bøker i Oria.

Sjå òg samla informasjon om e-bøker.

Artiklar

Treng du artiklar om eit bestemte kan du gjerne starte med søk i Oria, men det mest nøyaktige søket gjer du ved å søka i ein av biblioteket sine fagdatabasar. Du kan òg søke etter artiklar i Google Scholar.

Sjå Browzine om du ønskjer å søke på tidsskrifttittel.

Aviser

I tillegg til papiraviser hjå ditt campusbibliotek, finn du aviser følgjande stader:

Atekst
Atekst gir deg fullteksttilgong til redaksjonsarkiva til dei fleste store norske avisene og fleire mindre.

Nasjonalbiblioteket
Tilgang til eldre digitaliserte aviser: Nasjonalbibliotekets digitale avistjeneste.

Pensum

Sjå pensumlister.

Alle biblioteka har pensumbøker og eit eksemplar som kan lånast på dagslån. Ta kontakt med ditt campus-bibliotek om noko manglar.

Ordbøker

På nett finn du mellom anna Bokmålsordboka og Nynorskordboka og den omfattande Ordnett (Kunnskapsforlagets blå ordbøker på fleire språk).

Sjå elles biblioteket si fullstendige oversikt over ordbøker ved HVL.

Du finn òg trykte ordbøker på alle biblioteka.

Studentoppgåver

Tidlegare studentoppgåver finn du i fulltekst i vårt vitenarkiv HVL Open.

Frå 2018 finn du dette i HVL Open

  • Bacheloroppgåver med karakter A og B.
  • Masteroppgåver som er bestått.

Merk: Du finn ikkje alle oppgåver, då studentar kan velje å ikkje publisere dei.

Masteroppgåvene er søkbare i Oria.

Frå 2008 til 2017 finn du

  • Bergen: Masteroppgåver. Bacheloroppgåver fins i trykt form på biblioteket. Tilgang varierer mellom institutta.
  • Haugesund og Stord: Masteroppgåver med karakteren A, B eller C. Bacheloroppgåver med karakteren A eller B. (Lærarutdanninga frå 2011)
  • Sogndal og Førde: Bachelor- og masteroppgåver

Før 2008 finn du

  • Haugesund og Stord: Alle masteroppgåver. Fins bacheloroppgåver for ingeniørfag frå 2001.
  • Sogndal og Førde: 
  • Bergen

Les meir på sida Publisering av oppgåver.

Standarder

Standarder kan du finne enten i elektronisk format og/eller som trykte publikasjoner.

Trenger du en standard, sjekk gjerne først om den finnes tilgjengelig via HVLs abonnement på Standard.no.
Dersom du ikke finner standarden du har behov for i abonnementet, prøv også et søk i Oria.no for å se om HVL har standarden som trykt publikasjon. Kontakt ev. biblioteket for bestilling av standarder vi ikke har.

Alle våre standarder i abonnement har en utskriftskvote som du fritt kan benytte deg av. Om utskriftskvoten er brukt opp vil standarden kun være tilgjengelig elektronisk. Om du likevel skulle ønske en utskrift, kan du få kjøpt dette til rabattert pris (70% rabatt) - rabattkode og betalingsinformasjon finner du under "Melding fra din lokale administrator" via abonnementssida til HVL.

Studenter kan også tegne eget studentabonnement på standarder. Studentabonnementet gir deg lesetilgang til alle NS-, IEC-, ISO- og NEK-standarder.

Bruk Adobe Acrobat Reader for å åpne PDF-filene du laster ned. Standard.no anbefaler Internet Explorer for åpning av filer. For mer info, se punktet "Åpne dokumenter" på hjelpesida til Standard.no.

Se bibliotekets ressursoversikt for andre standarder og regelverk.

Bilete til bruk i oppgåva mi

Skal du bruke andres bilete i oppgåva di må du være obs på at du anten sjølv må innhente tillatelse til å bruke det, eller at bilete du bruker allereie er klarert for bruk.

Som student ved HVL kan du fritt bruke bilete frå biletdatabasen Britannica ImageQuest.

Kvart bilete har informasjon om kjelda og ferdig utforma referanse m.a. i APA. Opprett eigen konto om du vil spara bilete utan å lasta ned. Quick tour gir deg ein kort gjennomgang av databasen.

Du kan òg finne bilete til fri bruk via  Creative Commons Search, eller søk i Google på "Bilder uten copyright".

Les meir om bruk av andres bilete.

Nye bøker på biblioteket

Læremiddel

Alle campus som tilbyr lærarutdanning, har eigne samlingar med læremiddel. Sjå info om desse samt lenker til digitale læringsressursar på sida Læremiddel for grunnskulen.

Digitale læringsressurser (DLR)

Åpen deling av digitale læringsressurser - DLR - gir deg mulighet til å finne og bruke læringsressurser andre har laget og publisert, og til å lagre dine egne.


Har du tips om litteratur vi burde hatt?

Kom gjerne med dine ønskjer om innkjøp av bøker, tidsskrift eller andre media.

Send oss ditt innkjøpsforslag