Bruk av bilder

Korte utdrag av musikkverk og radio- og TV-programmer går innunder den vanlige sitatretten. Derimot må figurer, fotografier og annen kunst som oftest gjengis i sin helhet. Dermed må tillatelse innhentes fra den som har opphavsretten.

Betingelsen for bruk av bilder er også at gjengivelsen skjer i tilslutning til teksten (Åndsverksloven, § 37). Det vil si at det må være en sammenheng mellom tekst og bilde. Man kan ikke gjengi et verk (fotografi, kunstverk) som dekorasjon eller som omslagsbilde – det vil ikke være i tilslutning til teksten.

Image Quest

HVL har lisens til bildedatabasen Image Quest, hvor alle bildene er rettighetsklarerte for ikke-kommersiell, pedagogisk bruk og kan brukes av alle studenter og tilsatte ved HVL, for eksempel i studentoppgaver. Husk at du likevel alltid må henvise til kilden! I Image Quest har hvert bilde informasjon om kilden og ferdig utformet referanse bl.a. i APA.

Opprett egen konto om du vil ta vare på bilder uten å laste ned. Quick tour gir deg en kort gjennomgang av databasen.

Andre steder å finne bilder

Du kan også finne bilder til fri bruk via Creative Commons Search, eller søk i Google på "Bilder uten copyright".

Er du tilsatt finner du også utfyllende info om bruk av bilder på Vestibylen.


Hva har du lov til når det gjelder bruk av bilder?

Del rett, et offisielt nettsted om opphavsrett i undervisning, gir god oversikt over gjeldende regler for bruk av bilder

Del rett: Bilder og kunst