Bruk av bilder

Korte utdrag av musikkverk og radio- og TV-programmer går innunder den vanlige sitatretten. Derimot må figurer, fotografier og annen kunst som oftest gjengis i sin helhet. Dermed må tillatelse innhentes fra den som har opphavsretten.

Betingelsen for bruk av bilder er også at gjengivelsen skjer i tilslutning til teksten (Åndsverksloven, § 37). Det vil si at det må være en sammenheng mellom tekst og bilde. Man kan ikke gjengi et verk (fotografi, kunstverk) som dekorasjon eller som omslagsbilde – det vil ikke være i tilslutning til teksten.

Image Quest

HVL har lisens til bildedatabasen Image Quest, hvor alle bildene er rettighetsklarerte for ikke-kommersiell, pedagogisk bruk og kan brukes av alle studenter og tilsatte ved HVL, for eksempel i studentoppgaver. Husk at du likevel alltid må henvise til kilden! I Image Quest har hvert bilde informasjon om kilden og ferdig utformet referanse bl.a. i APA.

Opprett egen konto om du vil ta vare på bilder uten å laste ned. Quick tour gir deg en kort gjennomgang av databasen.

Andre steder å finne bilder

Du kan også finne bilder til fri bruk via Creative Commons Search, eller søk i Google på "Bilder uten copyright".

Er du tilsatt finner du også utfyllende info om bruk av bilder på Vestibylen.