Oppgåveskriving

Å skrive akademiske tekstar krev at ein følgjer bestemte normer. På denne sida finn du nyttige ressursar til alle sider ved oppgåveskrivinga di.

Søk & Skriv finn du gode råd om alle sider ved akademisk skriving.

Sjå Oria for bøker om oppgåveskriving.

Andre ressursar om oppgåveskriving:

Språk og formelle krav