Oppgåveskriving

Oppgåveskriving vil seie å skrive akademisk. Kva er akademisk skriving? Kvar kan eg få hjelp til å lære det?

Akademisk skriving handlar om å utforske eit fagleg spørsmål med utgangspunkt i eksisterande kunnskap. Uansett kvar du er i studiet ditt, skal du i oppgåvene dine vise deg som ein sjølvstendig student som kan bruke fagstoff (teori, metode, tidlegare forsking) i eigne analysar og drøftingar.

Nettstaden Søk & Skriv inneheld nyttige råd for deg som skriv akademisk. Her kan du lese meir om skriveprosessen, struktur, argumentasjon og drøfting, akademisk språk og stil. Her får du også hjelp til å setje opp ei korrekt litteraturliste og lage presise referansar. Gjer det til ein vane å bruke Søk & Skriv i studiet ditt. Biblioteket har også mange bøker om akademisk skriving. 

Når du har skrive ein tekst du vil diskutere og få tilbakemelding på, er du velkommen til å bestille tid hos ein av skriverettleiarane våre i Skrivehalvtimen 

Andre ressursar om oppgåveskriving:

Kjeldebruk

Språk og formelle krav