Skrive og referere

I høgare utdanning er det bestemte reglar for korleis teksten i ei oppgåve skal vere utforma. Det er krav om presis språkbruk, kritisk haldning i val av informasjonskjelder og korrekt tilvising til kjeldene som er brukt.

Oppgåveskriving

Viktige lenkjar til oppgåveskriving

Akademisk skriving

Andre viktige lenkjar til oppgåveskriving

Ordbøker Framsidemalar Oppsett av oppgåver Rettskriving

Kjeldebruk

Viktige lenkjar ved bruk av kjeldar

Referanser og litteraturlister EndNote

Andre viktige lenkjar til oppgåveskriving

Finn kjelder Kjeldekritikk Bruk av bilder Unngå plagiat

Skriverettleiing