Skrive og referere

Eit mål med høgare utdanning er at du skal bli kritisk og reflektert, og dette er noko du særleg demonstrerer gjennom skriving. Og til skrivinga knyter det seg ei rekkje forventningar om argumentasjon, språkbruk, kjeldebruk og oppsett. Denne sida viser deg vidare til nettressursar som du kan ha nytte av når du arbeider med oppgåva di.

Oppgåveskriving

Viktige lenkjar til oppgåveskriving

Akademisk skriving

Andre viktige lenkjar til oppgåveskriving

Ordbøker Framsidemalar Oppsett av oppgåver Rettskriving

Kjeldebruk

Viktige lenkjar ved bruk av kjeldar

Referanser og litteraturlister EndNote

Andre viktige lenkjar til oppgåveskriving

Finn kjelder Kjeldekritikk Bruk av bilder Unngå plagiat Zotero

Skriverettleiing

Skrivesenteret Bergen Studieverkstaden i Sogndal Skrivesenteret Stord/Haugesund Søkeakutten (For helse og sosialfagstudentar i Bergen)