Skrive og referere

Skriftlege arbeidskrav står sentralt gjennom heile studiet ditt. Her finn du informasjon om hjelp og nyttige ressursar biblioteket tilbyr innanfor temaet akademisk skriving.

Referanseverktøy

Program som hjelper deg å halde orden på referansane dine og genererer ferdig formaterte litteraturlister for deg. Biblioteket tilbyr kurs og brukarstøtte i Zotero og EndNote.

Språk og formelle krav

Forskingsetikk og personvern

Prosjekt som fell inn under helseforskingslova eller personopplysningslova skal følge HVLs retningslinjer for sikker oppbevaring av persondata.


Spørsmål?

Biblioteket svarar deg på spørsmål om skriving og referering

Kontakt oss for hjelp