Skrive og referere

Skriftlege arbeid står sentralt gjennom heile studieløpet ditt. På denne sida finn du informasjon om biblioteket sitt hjelpetilbod. Du finn òg nyttige ressursar om korleis skrive akademiske tekstar.