Forskingsetikk og personvern

Skal du samle inn eigne data eller bruke allereie innsamla data til ei FoU-oppgåve, er det viktig at du kjenner til krava til forskingsetikk og ivaretaking av personvern.

Prosjekt som fell inn under helseforskingslova eller personopplysningslova skal følge HVLs retningslinjer for sikker oppbevaring av persondata.