Skrivesenteret HVL

Skrivesenteret koordinerer skriverettleiingstilbodet i biblioteket.

For studentar

 

For tilsette

Skrivesenteret underviser på to fagdidaktiske modular i del 2 i utviklingsprogrammet for basiskompetanse. Modulane er både for deltakarar på studieprogrammet i universitetspedagogikk og andre tilsette ved HVL.

Ph.d.-kandidatar og forskarar er også velkomne til å ta kontakt gjennom Skrivehalvtimen for manusrettleiing og andre råd om akademisk skriving. 

Følg Skrivesenteret på Facebook


Kontakt

Universitetsbibliotekar
Bibliotek
Førstebibliotekar
Bibliotek
Førsteamanuensis
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking
Førsteamanuensis
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking
Førsteamanuensis
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking
Universitetsbibliotekar
Bibliotek