Kontaktbibliotekarar

Alle fakultet har dedikerte kontaktbibliotekarar for studentar og tilsette på alle studiestader.

Kontaktbibliotekarane kan hjelpe med dei fleste bibliotektenester, lage tilpassa undervisningstilbud og ellers sette deg i kontakt med rett person ved biblioteket.

Spør din kontaktbibliotekar om du ønskjer rettleiing og undervisning i informasjonssøk og referansehandtering.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett 

Bergen

Barnehage- og grunnskulelærarutdanninga:
  - Kroppsøving, mat og helse, matematikk, naturfag og norsk: Inger Marie Vik
  - Drama, engelsk, KRLE, musikk og samfunnsfag: Solveig Kavli
Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet: Inger Marie Vik
Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, trinn 1-13: Inger Marie Vik
Teiknspråk og tolking: Bodil Moss
Undervisningsvitskap: Inger Marie Vik

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Sogndal

Idrett: Anita Svedal
Lærarutdanning: Toril Engesæter
Barnehagelærarutdanning: Toril Engesæter

Stord

Barnehagelærarutdanning: Sondre Mula Myhre
Lærarutdanning: Sondre Mula Myhre

Fakultet for helse- og sosialfag

Bergen

Ergoterapi: Mari Fredrikke Osen
Familieterapi og relasjonelt arbeid: Mari Fredrikke Osen
Fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Healthy Ageing and Rehabilitation (MARE): Gunhild Austrheim
Jordmorfag: Gunhild Austrheim
Klinisk fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Klinisk sjukepleie (avansert allmennsjukepleie, kardio, diabetes, helsesjukepleie): Mai Linn Bolkan Eidet
Klinisk sjukepleie (anestesi, intensiv, barnesykepleie og operasjonssykepleie): Gunhild Austrheim
Kunnskapsbasert praksis i helsefag: Gunhild Austrheim
Psykisk helse- og rusarbeid: Mari Fredrikke Osen
Radiografi: Mari Fredrikke Osen
Samhandling og folkehelse: Mari Fredrikke Osen
Sosialt arbeid: Mari Fredrikke Osen
Sosialvitskap: Mari Fredrikke Osen
Sjukepleie: Mai Linn Bolkan Eidet
Sjukepleie, kliniske spesialitetar (gastro, infeksjon og smittevern, lunge, nevro, stomi og kontinens, uroterapi, rettsmedisin): Mai Linn Bolkan Eidet
Vernepleie: Mari Fredrikke Osen

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Førde

Haugesund

Sogndal

Stord

Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap

Bergen

Ingeniørfag: Dag Rune Henriksen Nordhus
Økonomi og samfunnvitskap: Dag Rune Henriksen Nordhus

Førde

Haugesund

Ingeniørfag: Grethe Høyvik Hansen
Maritime fag: Susanne Osland
Økonomi og administrasjon: Grethe Høyvik Hansen

Sogndal

Naturvitskap: Aleksander Rebbeng Aulie
Økonomi og samfunnsvitskap: Lise Vik-Haugen