Kontaktbibliotekarar

Alle fakultet har dedikerte kontaktbibliotekarar for studentar og tilsette på alle studiestader.

Spør din kontaktbibliotekar om du ønskjer rettleiing og undervisning i informasjonssøk og referansehandtering.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett 

Bergen

Barne- og ungdomslitteratur: Solveig Kavli
Barnehagelærarutdanninga: Bodil Moss
Dramapedagogikk: Solveig Kavli
Folkehelsearbeid og kroppsøving og idrettsfag: Mari Fredrikke Osen
Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø: Mari Fredrikke Osen
Grunnskolelærarutdanninga: Solveig Kavli
Musikkpedagogikk: Solveig Kavli
Samfunnsdidaktikk: Solveig Kavli
Teiknspråk og tolking: Gro Harriett Instebø
Undervisningsvitskap: Solveig Kavli

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Sogndal

Idrett: Anita Svedal
Lærarutdanning: Bente Elisabet Rasmussen Hatlevoll
Barnehagelærarutdanning: Toril Engesæter

Stord

Barnehagelærarutdanning: Hanna Mai Hovdedalen Halsebakke 
Lærarutdanning: Kåre Johan Mjør

Fakultet for helse- og sosialfag

Bergen

Ergoterapi: Malik Beglerovic
Fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Healthy Ageing and Rehabilitation: Malik Beglerovic
Jordmorfag: Gunhild Austrheim
Klinisk fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Klinisk sjukepleie (kardio, diabetes, helsesøster): Gunhild Austrheim
Klinisk sjukepleie (anestesi, intensiv, barnesykepleie og operasjonssykepleie): Gunhild Austrheim
Kunnskapsbasert praksis i helsefag: Gøril Tvedten Jorem
Omsorgsteknologi: Gunhild Austrheim
Psykisk helse- og rusarbeid: Gro Harriett Instebø
Radiografi: Mari Fredrikke Osen
Samfunnsarbeid: Gro Harriett Instebø
Sosialt arbeid: Gro Harriett Instebø
Sjukepleie: Gunhild Austrheim
Vernepleie: Gro Harriett Instebø

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Førde

Haugesund

Sogndal

Stord

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap