Kontaktbibliotekarar

Alle fakultet har dedikerte kontaktbibliotekarar for studentar og tilsette på alle studiestader.

Kontaktbibliotekarane kan hjelpe med dei fleste bibliotektenester, lage tilpassa undervisningstilbud og ellers sette deg i kontakt med rett person ved biblioteket.

Spør din kontaktbibliotekar om du ønskjer rettleiing og undervisning i informasjonssøk og referansehandtering.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett 

Bergen

Barne- og ungdomslitteratur: Inger Marie Vik
Barnehagelærarutdanning: Bodil Moss
Dramapedagogikk: Inger Marie Vik
Folkehelsearbeid og kroppsøving og idrettsfag: Mari Fredrikke Osen
Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø: Mari Fredrikke Osen
Grunnskolelærarutdanninga: Inger Marie Vik
Musikkpedagogikk: Inger Marie Vik
Teiknspråk og tolking: Therese Skarås Skagen
Undervisningsvitskap: Inger Marie Vik

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Sogndal

Idrett: Anita Svedal
Lærarutdanning: Bente Elisabet Rasmussen Hatlevoll
Barnehagelærarutdanning: Toril Engesæter

Stord

Barnehagelærarutdanning: Sondre Mula Myhre
Lærarutdanning: Sondre Mula Myhre

Fakultet for helse- og sosialfag

Bergen

Ergoterapi: Malik Beglerovic
Fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Healthy Ageing and Rehabilitation: Malik Beglerovic
Jordmorfag: Gunhild Austrheim
Klinisk fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Klinisk sjukepleie (kardio, diabetes, helsesøster): Mai Linn Bolkan Eidet
Klinisk sjukepleie (anestesi, intensiv, barnesykepleie og operasjonssykepleie): Gunhild Austrheim
Kunnskapsbasert praksis i helsefag: Gøril Tvedten Jorem
Omsorgsteknologi: Malik Beglerovic
Psykisk helse- og rusarbeid: Karen Rosenstock
Radiografi: Mari Fredrikke Osen
Samfunnsarbeid: Karen Rosenstock
Sosialt arbeid: Karen Rosenstock
Sjukepleie: Mai Linn Bolkan Eidet
Sjukepleie, kliniske spesialitetar (gastro, infeksjon&smittevern, lunge, nevro, stomi&kontinens, uroterapi, rettsmedisin): Mai Linn Bolkan Eidet
Vernepleie: Karen Rosenstock

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Førde

Haugesund

Sogndal

Stord

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Bergen

Haugesund

Institutt for maritime studium og Senter for sjøsikkerhet: Susanne Osland
Institutt for økonomi og administrasjon: Grethe Høyvik Hansen

Sogndal