Spesialbibliotekar

Anita Svedal

Arbeids- og kompetanseområde

Spesialbibliotekar ved høgskulebiblioteket i Sogndal

Arbeider m.a med:

 • Undervisning og rettleiing
 • Utvikling av biblioteket sitt pedagogiske arbeid
 • Studieverkstaden
 • Leganto/Bolk
 • Læringsmiljø
 • Danningsemnet
 • Zoom-rettleiing
 • (Chat-vakter)
 • Vakter i informasjonsskranken/utlånet
 • Deltek i biblioteket sitt fakultetsteam for
   - Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)
   

Kontaktbibliotekar for: 
FLKI,  Institutt for idrett, kosthald og naturfag i Sogndal.
 

Underviser i
 • Litteratursøking, referansehandtering, APA, kjeldekritikk, informasjonskompetanse

Publikasjonar

 • Webundersøking av HVL-biblioteket sine nettsider

  Mjør, Kåre Johan, Naustdal, Christoffer, Svedal, Anita, Osland, Susanne, Hansen, Grethe Høyvik, Hals, Trude (2019)