Spesialbibliotekar

Anita Svedal

Arbeids- og kompetanseområde

Spesialbibliotekar ved høgskulebiblioteket i Sogndal


Kontaktbibliotekar for: 
FLKI,  Institutt for idrett, kosthald og naturfag i Sogndal.

 • Undervisning og rettleiing
 • Utvikling av biblioteket sitt pedagogiske arbeid
 • Studieverkstaden
 • Leganto/Bolk
 • Læringsmiljø
 • Danningsemnet
 • Zoom-rettleiing
 • Chat-vakter
 • Vakter i informasjonsskranken/utlånet
 • Medlem i Søk & Skriv redaksjonen


Medlem i Nordisk Samarbeidskomité for Idrettsbibliotek (NORSIB)

Underviser i

 • Litteratursøking, referansehandtering, APA, kjeldekritikk