Om biblioteket

Biblioteket ved Høgskulen på Vestlandet er eit offentleg vitskapeleg bibliotek som gir støtte til forsking, undervisning og forskingsformidling.

Du finn oss på høgskulens fem campus:

Bergen

Tlf.nr.: 55 58 58 60
E-post: bib.bergen@hvl.no

Inndalsveien 28
Postboks 7030
5020 Bergen

Førde

Tlf.nr.: 57 67 60 90
E-post: bib.forde@hvl.no

Svanehaugvegen
6812 Førde

Haugesund

Tlf.nr.: 52 70 26 02
E-post: bib.haugesund@hvl.no

Bjørnsons gate 45
5528 Haugesund

Sogndal

Tlf.nr.: 57 67 60 92
E-post: bib.sogndal@hvl.no

Røyrgata 6, 6856 Sogndal
eller
Pb. 133, 6851 Sogndal

Stord

Tlf.nr.: 53 49 15 53
E-post: bib.stord@hvl.no

Klingenbergvn 8
5414 Stord

Våre campusbibliotek er opne, men grunna smittvernomsyn vil biblioteket si rettleiing fortrinnsvis vere digital dette semesteret.  Les meir om biblioteket sine koronatiltak og utvida digitale tilbod.

Bli kjent med biblioteket og det vi kan tilby i denne podkasten:

HVL Medielab · HVL-bibliotekets tjenester