Følg biblioteket

Hald deg oppdatert på arrangement, kurs og nyttige tips frå biblioteket i sosiale medium.

  • Facebook - litt om det meste for dei fleste
  • Twitter - nytt frå biblioteket og praktiske tips anten du studerer eller forskar 
  • Instagram - Skrivesenteret HVL kjem med språk- og studietips

Kvardagsglimt på Instagram frå våre campus: