Om biblioteket

Biblioteket ved Høgskulen på Vestlandet er eit offentleg vitskapeleg bibliotek som gir støtte til forsking, undervisning og forskingsformidling. Du finn oss på høgskulens fem campus.