Om biblioteket

Biblioteket ved Høgskulen på Vestlandet er eit offentleg vitskapeleg bibliotek som gir støtte til forsking, undervisning og forskingsformidling.

Du finn oss på høgskulens fem campus:

Bergen

Tlf.nr.: 55 58 58 60
E-post: bib.bergen@hvl.no

Inndalsveien 28
Postboks 7030
5020 Bergen

Førde

Tlf.nr.: 57 67 60 90
E-post: bib.forde@hvl.no

Svanehaugvegen
6812 Førde

Haugesund

Tlf.nr.: 52 70 26 02
E-post: bib.haugesund@hvl.no

Bjørnsons gate 45
5528 Haugesund

Sogndal

Tlf.nr.: 57 67 60 92
E-post: bib.sogndal@hvl.no

Røyrgata 6, 6856 Sogndal
eller
Pb. 133, 6851 Sogndal

Stord

Tlf.nr.: 53 49 15 53
E-post: bib.stord@hvl.no

Klingenbergvn 8
5414 Stord

Grunna smittvernomsyn vil biblioteket si rettleiing fortrinnsvis vere digital.  Les meir om biblioteket sine koronatiltak og utvida digitale tilbod.

Bli kjent med HVL-biblioteket

HVL Medielab · HVL-bibliotekets tjenester