Bibliotekets leiing

Oversikt over biblioteket si leiargruppe.

Avdelingsleiar for biblioteket

bilde av Turid Bogetvedt Hitland

Turid Bogetvedt Hitland

Avdelingsleiar for biblioteket

Leiarar for bibliotekets einingar

bilde av Gunhild Austrheim

Gunhild Austrheim

Eining for studiestøtte

bilde av Vidar Rongved

Vidar Rongved

Eining for forskingsstøtte

bilde av Camilla Wang Pedersen

Camilla Wang Pedersen

Eining for publikumstenester