Bibliotekets leiing

Oversikt over biblioteket si leiargruppe.

Avdelingsleiar for biblioteket

bilde av Turid Bogetvedt Hitland

Turid Bogetvedt Hitland

Avdelingsleiar for biblioteket

Leiarar for bibliotekets einingar

bilde av Gunhild Helene Austrheim

Gunhild Helene Austrheim

Eining for studiestøtte

bilde av Therese Skarås Skagen

Therese Skarås Skagen

Eining for forskingsstøtte

bilde av Camilla Wang Pedersen

Camilla Wang Pedersen

Eining for publikumstenester

bilde av Ragnhild Vingsand

Ragnhild Vingsand

Eining for informasjonsressursar

Tilsette ved biblioteket.