Einingsleiar

Gunhild Helene Austrheim

Arbeids- og kompetanseområde

Leiar for bibliotekets eining for studiestøtte.

Hovudansvarleg for biblioteket sine undervisnings- og rettleiingstilbod mot studentar og utdanningar, med særleg vekt på informasjonssøking, referansehandtering, kjeldevurdering og akademisk skriving. 

Hovudansvarleg for Leganto og Bolk.

Strategi og utviklingsarbeid innan eininga sine arbeidsområder, budsjettansvar for skrivesentera ved HVL, personalansvar og ansvar for kompetanseutvikling for medarbeidarar på alle campusbiblioteka. Ansvar for bibliotekutviklinga ved HVL saman med bibliotekets leiargruppe. 

Fagleg arbeid i eininga:
Kontaktbibliotekar for Anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (ABIO), Jordmor, MARE og kunnskapsbasert praksis for vernepleie og sosialt arbeid i Bergen.

Underviser i
  • Litteratursøking
  • Informasjonskompetanse