Einingsleiar

Ragnhild Vingsand

Arbeids- og kompetanseområde

Enhetsleder for informasjonsressurser

-Samlingsutvikling

-Mediebudsjett

-E-ressurser, lisensavtaler og abonnement

-Digitale tjenester og systemer

-Biblioteksystemet Alma