Tilgang til biblioteket sine ressursar frå eiga datamaskin

Biblioteket sine e-ressursar er tilgjengelege også utanfor campus.

Pålogging til bibliotekressursarFølgjer du ei lenke frå biblioteket si oversikt over databaser eller lenke via Oria vil du automatisk bli bedt om å logge på.

Etter du har logga på blir du sendt vidare til sjølve ressursen/artikkelen, og får samstundes  tilgang til alle andre ressursar biblioteket abonnerar på.

Korleis logge på?

Du loggar på med ditt vanlege HVL-brukarnamn (utan "@hvl.no") og passord.

Får du beskjed om «Feil brukarnamn og/eller passord»?

Byt passord og prøv om du får tilgang.

Få hjelp

Kontakt biblioteket på galanga@hvl.no, for å få hjelp med å logge på eller å få tilgang.

For hjelp til søking i basane, kontakt biblioteket.