Biblioteket Bergen

Velkommen til biblioteket i Bergen, i hjartet av Kronstad.

Opningstider

Påsken 2023

Betjent
3.-4. april: kl. 09.00-15.00
Studentar og tilsette har tilgang til bygget kl. 07.00-23.00

Ubetjent
5.-7. april: Studentar og tilsette har tilgang til biblioteket med kort kl. 07.00-23.00

Stengt
8.-10. april. Sjå også avvikande opningstider for campus.

Ordinære opningstider

Betjent

Måndag-fredag: kl. 08.15-19.00

Frå kl. 15.00 måndag-fredag får du hjelp av studentvakter.

NB! Bruk adgangskort når hovudinngangen til bygget er stengt. (Sjå opningstidene til campus.)

Meiropent

Studentar og tilsette har tilgang til biblioteket med kort i desse tidene:
Alle dager: kl. 07.00-23.00

Kontakt oss

Tlf.nr.: 55 58 58 60
E-post: bib.bergen@hvl.no

chat laster inn...
Merk: Chatten er felles for alle HVL-bibliotek.

Besøk oss

Inndalsveien 28
Postboks 7030
5020 Bergen

Kontaktbibliotekarar

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Barne- og ungdomslitteratur: Inger Marie Vik
Barnehagelærarutdanning: Bodil Moss
Dramapedagogikk: Inger Marie Vik
Folkehelsearbeid og kroppsøving og idrettsfag: Mari Fredrikke Osen
Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø: Mari Fredrikke Osen
Grunnskolelærarutdanninga: Inger Marie Vik
Musikkpedagogikk: Inger Marie Vik
Teiknspråk og tolking: Therese Skarås Skagen
Undervisningsvitskap: Inger Marie Vik

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Fakultet for helse- og sosialfag

Ergoterapi: Malik Beglerovic
Fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Healthy Ageing and Rehabilitation: Malik Beglerovic
Jordmorfag: Gunhild Austrheim
Klinisk fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Klinisk sjukepleie (kardio, diabetes, helsesøster): Mai Linn Bolkan Eidet
Klinisk sjukepleie (anestesi, intensiv, barnesykepleie og operasjonssykepleie): Gunhild Austrheim
Kunnskapsbasert praksis i helsefag: Gøril Tvedten Jorem
Omsorgsteknologi: Malik Beglerovic
Psykisk helse- og rusarbeid: Karen Rosenstock
Radiografi: Mari Fredrikke Osen
Samfunnsarbeid: Karen Rosenstock
Sosialt arbeid: Karen Rosenstock
Sjukepleie: Mai Linn Bolkan Eidet
Sjukepleie, kliniske spesialitetar (gastro, infeksjon&smittevern, lunge, nevro, stomi&kontinens, uroterapi, rettsmedisin): Mai Linn Bolkan Eidet
Vernepleie: Karen Rosenstock

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Plasskoordinator

bilde av Elisabeth Solheim

Elisabeth Solheim

Universitetsbibliotekar

Tilbod

Kva skjer i Bergen (og digitalt)?