Biblioteket Bergen

Velkommen til biblioteket i Bergen, i hjartet av Kronstad.

DSC_9706.JPG

Opningstider

Sommaren 2022

Ordinære opningstider t.o.m. onsdag 22. juni

Torsdag 23. juni-fredag 24. juni: kl. 09.00-15.00

Stengt for eksterne og studentar f.o.m. 25. juni t.o.m. 7. august

8. august-19. august: kl. 09.00-15.00

Tibake til ordinære opningstider frå 22. august

Opningstider for tilsette: 

23. juni-1. juli: kl. 09.00-15.00

Stengt heile juli

1. august-22. august: kl. 09.00-15.00

Ordinære opningstider

Måndag-fredag: kl. 08.15-19.00

Frå kl. 15.00 måndag-fredag får du hjelp av studentassistentar.

NB! Bruk adgangskort utanom opningstida til høgskulebygget.

Kontakt oss

Tlf.nr.: 55 58 58 60
E-post: bib.bergen@hvl.no

chat laster inn...
Merk: Chatten er felles for alle HVL-bibliotek.

Besøk oss

Inndalsveien 28
Postboks 7030
5020 Bergen

Kontaktbibliotekarar

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Barne- og ungdomslitteratur: Inger Marie Vik
Barnehagelærarutdanning: Bodil Moss
Dramapedagogikk: Inger Marie Vik
Folkehelsearbeid og kroppsøving og idrettsfag: Mari Fredrikke Osen
Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø: Mari Fredrikke Osen
Grunnskolelærarutdanninga: Inger Marie Vik
Musikkpedagogikk: Inger Marie Vik
Teiknspråk og tolking: Therese Skarås Skagen
Undervisningsvitskap: Inger Marie Vik

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Fakultet for helse- og sosialfag

Ergoterapi: Malik Beglerovic
Fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Healthy Ageing and Rehabilitation: Malik Beglerovic
Jordmorfag: Gunhild Austrheim
Klinisk fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Klinisk sjukepleie (kardio, diabetes, helsesøster): Mai Linn Bolkan Eidet
Klinisk sjukepleie (anestesi, intensiv, barnesykepleie og operasjonssykepleie): Gunhild Austrheim
Kunnskapsbasert praksis i helsefag: Gøril Tvedten Jorem
Omsorgsteknologi: Malik Beglerovic
Psykisk helse- og rusarbeid: Therese Skarås Skagen
Radiografi: Mari Fredrikke Osen
Samfunnsarbeid: Therese Skarås Skagen
Sosialt arbeid: Therese Skarås Skagen
Sjukepleie: Mai Linn Bolkan Eidet
Vernepleie: Therese Skarås Skagen

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Plasskoordinator

bilde av Elisabeth Solheim

Elisabeth Solheim

Universitetsbibliotekar

Tilbod

Kva skjer i Bergen (og digitalt)?