Biblioteket Bergen

Velkommen til biblioteket i Bergen, i hjartet av Kronstad.

Opningstider

Sommaren 2024

Ordinære opningstider t.o.m. torsdag 20. juni

Betjente opningstider for studentar og eksterne:

  • 21. juni t.o.m. 4. august: Stengt
  • 5.-9. august: kl. 09.00-14.00
  • 12.-16. august: kl. 08.15-15.00

Tilbake til ordinære opningstider måndag 19. august.

Betjente opningstider for tilsette:

  • 21.-28. juni: kl. 09.00-14.00
  • 1.-26. juli: Ubemanna
  • 29. juli-9. august: kl. 09.00-14.00
  • 12.-16. august: kl. 08.15-15.00

Ordinære opningstider

Betjent

Måndag-fredag: kl. 08.15-19.00

Frå kl. 15.00 måndag-fredag får du hjelp av studentvakter.

NB! Bruk adgangskort når hovudinngangen til bygget er stengt. (Sjå opningstidene til campus.)

Meiropent

Studentar og tilsette har tilgang til biblioteket med kort i desse tidene:
Alle dager: kl. 07.00-23.00

Kontakt oss

Tlf.nr.: 55 58 58 60
E-post: bib.bergen@hvl.no

chat laster inn...
Merk: Chatten er felles for alle HVL-bibliotek.

Besøk oss

Inndalsveien 28
5063 Bergen

Send til oss

Høgskulen på Vestlandet
Biblioteket
Postboks 7030
5020 Bergen

Kontaktbibliotekarar

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Barnehage- og grunnskulelærarutdanninga:
  - Kroppsøving, mat og helse, matematikk, naturfag og norsk: Inger Marie Vik
  - Drama, engelsk, KRLE, musikk og samfunnsfag: Solveig Kavli
Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet: Inger Marie Vik
Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, trinn 1-13: Inger Marie Vik
Teiknspråk og tolking: Bodil Moss
Undervisningsvitskap: Inger Marie Vik

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Fakultet for helse- og sosialfag

Ergoterapi: Mari Fredrikke Osen
Familieterapi og relasjonelt arbeid: Mari Fredrikke Osen
Fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Healthy Ageing and Rehabilitation (MARE): Gunhild Austrheim
Jordmorfag: Gunhild Austrheim
Klinisk fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Klinisk sjukepleie (avansert allmennsjukepleie, kardio, diabetes, helsesjukepleie): Mai Linn Bolkan Eidet
Klinisk sjukepleie (anestesi, intensiv, barnesykepleie og operasjonssykepleie): Gunhild Austrheim
Kunnskapsbasert praksis i helsefag: Gunhild Austrheim
Psykisk helse- og rusarbeid: Mari Fredrikke Osen
Radiografi: Mari Fredrikke Osen
Samhandling og folkehelse: Mari Fredrikke Osen
Sosialt arbeid: Mari Fredrikke Osen
Sosialvitskap: Mari Fredrikke Osen
Sjukepleie: Mai Linn Bolkan Eidet
Sjukepleie, kliniske spesialitetar (gastro, infeksjon og smittevern, lunge, nevro, stomi og kontinens, uroterapi, rettsmedisin): Mai Linn Bolkan Eidet
Vernepleie: Mari Fredrikke Osen

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap

Ingeniørfag: Dag Rune Henriksen Nordhus
Økonomi og samfunnvitskap: Dag Rune Henriksen Nordhus

Plasskoordinator

bilde av Elisabeth Solheim

Elisabeth Solheim

Universitetsbibliotekar

Tilbod

Kva skjer i Bergen (og digitalt)?