Førstebibliotekar

Bodil Moss

Arbeids- og kompetanseområde

Skrivesenteret HVL Utvikler og underviser skrivesentertjenester

Formidlingsgruppen Leder for formidlingsgruppen som er ansvarlig for bibliotekets arrangement

  • Faglunsjer
  • Boklanseringer
  • Forfattertreff  

Kontaktbibliotekar for barnehagelærerutdanningen.

Bakgrunn Ph.d. i italiensk sosiolingivistikk fra UiB juni 2021 med avhandlingen "Ci-a potemu fari!" Usi e atteggiamenti linguistici tra adolescenti a Catania. ("Oss ska klare're!" Dialektbruk og språkholdninger blant ungdom i Catania).

Underviser i
  • Akademisk skriving
  • Prosjektskisse
  • Struktur og disposisjon
  • Forfatterstemmen, å være synlig i egen tekst, gjennom valg av tema og tekster, bruk av aktivt språk og førstepersonspronomen