Universitetsbibliotekar

Bodil Moss

Arbeids- og kompetanseområde

Skrivesenteret HVL Bergen Utvikler og underviser skrivesentertjenester

Formidlingsgruppen Leder for formidlingsgruppen som er ansvarlig for bibliotekets arrangement

  • Forsking i fyr og flamme – Presentasjon av forskningsprosjekt
  • Boklanseringer
  • Forfattertreff  

Kontaktbibliotekar for barnehagelærerutdanningen.

Bakgrunn Italiensk sosiolingivistikk med pågående doktorgradsprosjekt fra UiB om dialektholdninger og -bruk hos sicilianske ungdommer.

Underviser i

  • Akademisk skriving