Spør ein bibliotekar

Har du spørsmål knytta til litteratursøking og kjeldebruk eller treng hjelp med referansar, Zotero eller EndNote. Kom på rettleiing!

Stengt for semesteret. Biblioteket sin rettleiingsteneste opnar att  2. september.

Rettleiing på nett

Det er fleire bibliotekarar på jobb, og du får snakke med oss enkeltvis. I Zoom brukar vi venterom om det er stor pågang.

Problem med nettlenka? Installere Zoom på PC-en og opne møtet via appen
(Møte-ID: 622 6815 6099 / Passord: 376222).

Rettleiing på campus

Bergen - Søkeakutten: Drop in-rettleiing tysdagar kl. 9-11 og onsdagar kl. 13-15 i skrankeområdet.
Førde: Henvend deg i skranken for rettleiing.
Haugesund: Henvend deg i skranken for rettleiing.
Sogndal - Studieverkstaden: Drop in-rettleiing onsdagar kl. 13-15 på Kjernehuset.
Stord:
Henvend deg i skranken for rettleiing.

Rettleiing etter avtale (hovudsakleg ved master)

Passar ikkje tidspunkta for drop-in-rettleiing kan du også kontakte oss for å avtale tid for éin-til-éin-rettleiing ved å nytte vårt bestillingsskjema for rettleiingshjelp eller ta kontakt med din kontaktbibliotekar.