Universitetsbibliotekar

Solveig Kavli

Arbeids- og kompetanseområde

Studie og forskingsstøtte i biblioteket. Informasjonssøk og akademisk skriving. Kontaktbibliotekar for undervising og rettleiing for studentar på AL. Eg jobbar for å opprette akademisk skrivesenter ved HVL i samarbeid med AL. I tillegg er eg med i bibliotekets formidlingsgruppe der vi promoterer forsking og utstillingar som er aktuelle for HVL.
Bakgrunnen min
Cand.phil i religionsvitskap, UiB (2001). Har sida 2003 jobba som universitetsbibliotekar, først på Bibliotek for humaniora (UiB), så på HiBs bibliotek frå 2014. Eg har vore med på å utvikle nettstaden Søk & Skriv, og var frå 2009-2014 leiar av nettstaden. Eg er spesielt interessert i akademisk skriving og bruk av informasjon i oppgåveskriving, og leiar for tida ein skrivesenterpilot på HVL der målet er ei etablering av Skrivesenteret HVL Bergen.

Underviser i

  • Akademisk skriving for studentar på AL, og informasjonssøk og etisk kjeldebruk for same studentgruppe.