Spesialbibliotekar

Mai Linn Bolkan Eidet

Mai Linn Bolkan Eidet
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD, K108

Arbeids- og kompetanseområde

Kontaktbibliotekar for:

-  Bachelor i sykepleie 

- Master i klinisk sykepleie:

  •  Diabetessykepleie 
  •  Helsesykepleie
  •  Kardiologisk sykepleie

- Master i kliniske spesialiteter:

  • Gastrosykepleie
  • Infeksjonssykepleie og smittevern
  • Lungesykepleie
  • Nevrosykepleie
  • Stomi- og kontinenssykepleie
  • Uroterapi
  • Klinisk rettsmedisin for sykepleiere

- Master i avansert klinisk allmennsykepleie 

 

Ansvar for undervisning, veiledning, kontroll av pensumlister og innkjøp av relevant litteratur innen fagområdet. 

-  Utdannet som: bibliotekar og sykepleier