Slik kommer du deg til oss i Bergen

I Bergen ligger campus på Kronstad sør for Bergen sentrum, like ved Brann stadion.

Kronstad

Adressen vår er Inndalsveien 28, 5063 Bergen.

Enten du kommer fra flyplassen eller Bergen sentrum, kan du ta Bybanen til campus. Bybanen stopper like ved høgskolen, og stoppene Kronstad og Brann stadion kan benyttes. Skal du fra sentrum til campus, er reisetiden med Bybanen ca 10 minutter. Reisetiden med Bybanen fra flyplassen til Kronstad, er ca 35 minutter.

Det er sykkelstativer til rundt 900 sykler på Kronstad. I tillegg har Bergen bysykkel et stativ med plass til 20 bysykler på campus. Anbefalt sykkeltrase fra sentrum er Fjøsangerveien via Fabrikkgaten.

Skålevik

I Skålevik holder dykkerutdanningen til. Adressen er Skålevikvegen 60, 5178 Loddefjord.

Ta buss nr. 5 fra sentrum til Loddefjord terminal. Bytt til buss nr. 45 og gå av på Skålevik snuplass.

Parkering

Det er begrenset mulighet for bilparkering på Kronstad på dagtid. Gjesterparkeringsplassen er flyttet til inngang C.

Kun biler med utsted parkeringsbevis fra Servicetorget står lovlig på parkeringsplassen. P-bevis kan hentes i Servicetorget ved ankomst. Det er ikke mulig å bestille disse på forhånd.

Gjesteparkeringsplassene er forbeholdt besøkende, og skal ikke benyttes av studenter.

På Kronstad er det 11 HC-plasser, som kan benyttes kostnadsfritt dersom du har kommunalt HC-kort/parkeringstillatelse. MC-kjøretøy må parkeres i oppmerkede felt bak bygget. Innkjøring ved inngang C eller fra St. Hallvards vei.

I helger, på helligdager og etter kl. 17.00 på ukedager kan høgskolens parkeringsplasser benyttes fritt uten reservasjoner. Merk at HC-plasser og MC-plasser er forbeholdt denne typen kjøretøy også i disse periodene.

Søknadsskjema for fast parkeringsplass på Kronstad

Frist for å søke er 25. mai 2022.

Vilkår for søknad (Nynorsk):

Skjemaet gjeld søknad om tildeling av parkeringsplass ved Høgskulen på Vestlandet. Tildeling skjer etter behovsprøving, og er meint for å gje avlasting til tilsette/studentar som ville hatt ein vesentleg tyngre kvardag utan muligheit til å parkera.

Plassane blir tildelt mot eigenandel på kr. 5 000 (eitt semester). For kortare tidsrom er eigenandelen kr.1 000 pr. månad. Søkjerar som får tildelt plass vil få send parkeringsoblat til seg.

Søknaden skal fyllast ut digitalt og sendast inn frå denne sida. Du vil bli beden om å lasta opp anten legeerklæring eller fødselsattest for barn i barnehage. Det visast elles til eige skriv om søknadsprosessen for nærare retningsliner.

Merk at personar med kommunalt parkeringsbevis for forflytningshemma ikkje treng å søkja om plass.

Søknadsfrist for tildeling for hausten er 15. mai, og for våren 15. oktober. Ved ledig kapasitet vil søknadar som kjem inn etter fristen behandla fortløpande.

Vilkår for søknad (Bokmål):

Skjemaet gjelder søknad om tildeling av parkeringsplass ved Høgskolen på Vestlandet. Tildeling skjer etter behovsprøving, og er ment for å gi avlastning til ansatte/studenter som ville hatt en vesentlig tyngre hverdag uten mulighet til å parkere.

Plassene tildeles mot egenandel på kr. 5 000 (ett semester). For kortere tidsrom er egenandelen kr.1 000 pr. måned. Søkere som får tildelt plass vil få tilsendt parkeringsoblat.

Søknaden fylles ut digitalt og sendes inn herfra. Du vil bli bedt om å laste opp enten legeerklæring eller fødselsattest for barn i barnehage. for barn i barnehage. Det vises ellers til eget skriv om søknadsprosessen for nærmere retningslinjer.

Merk at personer med kommunalt parkeringsbevis for forflytningshemmede ikke behøver å søke om plass.

Søknadsfrist for tildeling for høsten er 15. mai, og for våren er 15. oktober. Ved ledig kapasitet vil søknader som kommer inn etter fristen behandles fortløpende.

Klokke som går og går Vent litt...

NB! Vi holder på med vedlikeholdsarbeid på en tjenestemaskin. Dersom du får problemer her, ber vi deg om å komme tilbake litt siden. Beklager ulempene dette medfører.

Parkering i Bergen

 


Servicetorget i Bergen

E-post: servicetorget.bergen@hvl.no

Telefon: 55 58 58 00