Studenter ved campus Bergen.

Slik kommer du hit

Campus ligger på Kronstad, sør for Bergen sentrum og like ved Brann stadion.

Enten du kommer fra flyplassen eller Bergen sentrum kan du ta Bybanen til campus. Bybanen stopper like ved høgskolen, og bybanestoppet heter Kronstad. Skal du fra sentrum til campus, er reisetiden med Bybanen 10 minutter. Reisetid fra flyplassen til Kronstad er 40 minutter.

Det er sykkelstativer til rundt 900 sykler på campus. I tillegg har Bergen bysykkel et stativ med plass til 20 bysykler. Anbefalt sykkeltrase fra sentrum er Fjøsangerveien via Fabrikkgaten.

Skålevik

I Skålevik holder dykkerutdanningen til. Adressen er Skålevikvegen 60, 5178 Loddefjord.

Ta buss nr. 5 fra sentrum til Loddefjord terminal. Bytt til buss nr. 45 og gå av på Skålevik snuplass.

Parkering

Det er begrenset mulighet for bilparkering på campus på dagtid. Gjesterparkeringsplassen befinner seg ved inngang C.

HVL nyttar Vestpark sitt parkeringssystem, og ein kan parkere fritt på HVL si gjesteparkering i 2,5 timer. Bilen sitt nummerskilt blir registret, og betalingsregistrering begynner etter 2,5 timer.

Det anbefales å laste ned appen som heter Unum for å enklest registrere og betale for parkering der, men om du ikke foretar deg noe, vil du få tilsendt en faktura ved parkering i mer enn 2,5 timer. 

Gjesteparkeringsplassene er forbeholdt besøkende, og skal ikke benyttes av studenter.

På Kronstad er det 11 HC-plasser, som kan benyttes kostnadsfritt dersom du har kommunalt HC-kort/parkeringstillatelse. MC-kjøretøy må parkeres i oppmerkede felt bak bygget. Innkjøring ved inngang C eller fra St. Hallvards vei.

I helger, på helligdager og etter kl. 17.00 på ukedager kan høgskolens parkeringsplasser benyttes fritt av ansatte og studenter. Merk at HC-plasser og MC-plasser er forbeholdt denne typen kjøretøy også i disse periodene.

Søknadsskjema for fast parkeringsplass på Kronstad

Ansatte og studenter som har hatt fast plass høsten 2023, må søke på nytt for våren 2024. Søknadsfrist for fast parkeringsplass våren 2024, er 15. november. Tildelingen vil gjelde for våren 2024. Prisen for fast plass er kr. 5 000 ett semester. For kortere tidsrom er egenandel kr. 1 000 per måned.

Frist for å søke:

  • For våren: 15. november
  • For høsten: 25. mai

Når det gjelder kriterier for tildeling av fast plass viser vi til høgskolen sine retningslinjer for parkering:

Vilkår for søknad (Nynorsk):

Skjemaet gjeld søknad om tildeling av parkeringsplass ved Høgskulen på Vestlandet. Tildeling skjer etter behovsprøving, og er meint for å gje avlasting til tilsette/studentar som ville hatt ein vesentleg tyngre kvardag utan muligheit til å parkera.

Plassane blir tildelt mot eigenandel på kr. 5 000 (eitt semester). For kortare tidsrom er eigenandelen kr.1 000 pr. månad. Søkjerar som får tildelt plass vil få send parkeringsoblat til seg.

Søknaden skal fyllast ut digitalt og sendast inn frå denne sida. Du vil bli beden om å lasta opp anten legeerklæring eller fødselsattest for barn i barnehage. Det visast elles til eige skriv om søknadsprosessen for nærare retningsliner.

Merk at personar med kommunalt parkeringsbevis for forflytningshemma ikkje treng å søkja om plass.

Søknadsfrist for tildeling for hausten er 15. mai, og for våren 15. oktober. Ved ledig kapasitet vil søknadar som kjem inn etter fristen behandla fortløpande.

Her kan du se kriteria for tildeling av fast parkeringsplass

Vilkår for søknad (Bokmål):

Skjemaet gjelder søknad om tildeling av parkeringsplass ved Høgskolen på Vestlandet. Tildeling skjer etter behovsprøving, og er ment for å gi avlastning til ansatte/studenter som ville hatt en vesentlig tyngre hverdag uten mulighet til å parkere.

Plassene tildeles mot egenandel på kr. 5 000 (ett semester). For kortere tidsrom er egenandelen kr.1 000 pr. måned. Søkere som får tildelt plass vil få tilsendt parkeringsoblat.

Søknaden fylles ut digitalt og sendes inn herfra. Du vil bli bedt om å laste opp enten legeerklæring eller fødselsattest for barn i barnehage. Det vises ellers til eget skriv om søknadsprosessen for nærmere retningslinjer.

Merk at personer med kommunalt parkeringsbevis for forflytningshemmede ikke behøver å søke om plass.

Søknadsfrist for tildeling for høsten er 15. mai, og for våren er 15. oktober. Ved ledig kapasitet vil søknader som kommer inn etter fristen behandles fortløpende.

Her kan du se kriterier for tildeling av fast parkeringsplass

Parkering i Bergen


Servicetorget i Bergen

E-post: servicetorget@hvl.no

Telefon: 55 58 58 00