Universitetsbibliotekar

Gro Harriett Instebø

Arbeids- og kompetanseområde

2000 Sivilbibliotekareksamen ved Høgskolen i Oslo
Kontaktbibliotekar for
- sosionom og vernepleie
- tegnspråk og tolking
- økonomi og administrasjon
Arbeidsområder
- undervisning og veiledning
- førstelinjetjeneste
- samlingsutvikling

Underviser i

  • Informasjonskompetanse, litteratursøk, EndNote