Universitetsbibliotekar

Inger Marie Vik

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er kontaktbibliotekar for Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) i Bergen saman med Solveig Kavli, og eg er noverande leiar for FLKI-teamet ved HVL-biblioteka. Nedanfor kan du sjå kva fagområde eg har særskilt ansvar for ved GLU- og BLU-utdanningane:

 • Naturfag
 • Matematikk
 • Norsk
 • Kroppsøving
 • Mat og helse

Ta gjerne kontakt dersom du ynskjer undervisning for dine studentar, så kan vi saman tilretteleggja undervisninga opp mot relevante arbeidskrav og utdanningsnivå. Sjå "Underviser i" for kva tema eg kan ta for meg i undervisninga.

Er du masterstudent ved FLKI, er du velkommen til å ta kontakt for rettleiing. Sjå ellers våre faste rettleiingstilbod.

Eg har særskilt samlingsansvar for følgjande delar av boksamlinga vår:

 • Norsk skjønnlitteratur (barn og vaksne)
 • Engelsk skjønnlitteratur for barn og ungdom
 • Pedagogikk GLU

Ta gjerne kontakt om du har tilbakemeldingar eller ynskje om bokinnskjøp.

Eg er medlem av Skrivesenteret HVL, der eg saman med Skrivehalvtimens rettleiarar har særskilt ansvar for marknadsføring av Skrivesenterets tenester og kurs.

Ellers driv eg med formidlingsarbeid i biblioteket, som omfattar marknadsføring og utstillingar. Ta gjerne kontakt dersom du har tilbakemeldingar eller innspel til utstillingar.

Underviser i
 • Introduksjon til biblioteket
 • Akademisk skriving
 • Litteratursøk
Forskar på

Medlem i forskargruppa NaChiLitCul

Publikasjonar:

(2023) Den økokritiske dialogen i naturfag og KRLE: en læreplananalyseØkokritiske dialoger: Innganger til arbeid med bærekraft i lærerutdanningen