Undervisningstjenester

Ansatte kan bestille undervisning fra biblioteket. Vi samarbeider med deg for å lage undervisning til dine studenter

Undervisning til dine studenter

Alle utdanninger har kontaktbibliotekar som kan bistå med å sette sammen et tilbud for dine studenter. Vi tilpasser undervisningen til læringsmålene i de aktuelle emnene på bachelor- eller masterutdanningene.

Kurs kan bestilles for hele klassen, slik at det passer inn i studieforløpet og studentenes arbeid med oppgaver.

Vi underviser i tema som:  

Introduksjon til bibliotekets tjenester

Praktisk bruk av biblioteket og informasjon om biblioteketes tilbud, søk i bibliotekbasen Oria, pensumlister, enkel kildebruk m.m.

Modulen Informasjonskompetanse i innføringsemnet «Danning og akademisk håndverk» tilbys som e-læring via Canvas.

Litteratursøk

Søk etter litteratur i ulike fagressurser tilpasset dine studenter og deres fagområder. Opplæring i søketeknikk.

Kunnskapsbasert praksis

Systematiske litteratursøk med utgangspunkt kunnskapspyramiden.
Vi samarbeider med fagmiljøene for å ivareta e-læringsressursen Kunnskapsbasert praksis på tvers i Canvas.

Masterstudenter som vil gjøre litteraturstudier etter metoder for kunnskapsoppsummeringer kan få hjelp etter følgende føringer.

Kildevurdering

Introduksjon til ulike kildetyper og metoder for å vurdere disse.

Referansehåndtering

Biblioteket kan gi en innføring i referansehåndtering slik at studentene lærer korrekt henvisningsteknikk og får korrekte litteraturlister.

Vi anbefaler forfatter-år-stilen APA, men kan også bistå dersom faglærer ønsker andre referansestiler, som Harvard, IEEE eller Vancouver.

Les mer om referansestiler.

Referanseverktøy (EndNote & Zotero)

Innføringskurs i bruk av EndNote eller Zotero.

Vi anbefaler Zotero for studenter på bachelor- og masternivå. EndNote egner seg best for studenter som skal håndtere store mengder litteratur, og for ansatte og Ph.d.-kandidater.

Kurs kan bestilles for hele klassen, slik at det passer inn i studieforløpet og studentenes arbeid med oppgaver.

Studentene kan delta i åpne kurs, se vår kalender.

Akademisk skriving

Ta kontakt med Skrivesenteret for skreddersydd skriveverksted på ditt eget emne. Vi underviser i tema som studieteknikk, prosjektskisse, struktur/disposisjon, litteraturgjennomgang og argumentasjon/drøfting.

Bestill undervisning hos din kontaktbibliotekar

 

Andre studenttilbud

Biblioteket tilbyr en rekke av åpne kurs, veiledningstjenester og arrangementer som dine studenter kan benytte. 

Tilbud til deg som ansatt

Ansatte og PhD-studenter kan selv få støtte av biblioteket til: 

Fant du ikke det du lette etter? 

Snakk gjerne med biblioteket eller din kontaktbibliotekar for mer informasjon.