Undervisningstjenester

Ansatte kan bestille undervisning fra biblioteket. Vi samarbeider med deg for å lage undervisning til dine studenter

Undervisning til dine studenter

Alle utdanninger har kontaktbibliotekar som kan bistå med å sette sammen et tilbud for dine studenter. Vi tilpasser undervisningen til læringsmålene i de aktuelle emnene på bachelor- eller masterutdanningene.

Kurs kan bestilles for hele klassen, slik at det passer inn i studieforløpet og studentenes arbeid med oppgaver.

Vi underviser i tema som:  

Introduksjon til bibliotekets tjenester

Praktisk bruk av biblioteket og informasjon om biblioteketes tilbud, søk i bibliotekbasen Oria, pensumlister, enkel kildebruk m.m.

Modulen Informasjonskompetanse i innføringsemnet «Danning og akademisk håndverk» tilbys som e-læring via Canvas.

Litteratursøk

Søk etter litteratur i ulike fagressurser tilpasset dine studenter og deres fagområder. Opplæring i søketeknikk.

Kunnskapsbasert praksis

Systematiske litteratursøk med utgangspunkt kunnskapspyramiden.
Vi samarbeider med fagmiljøene for å ivareta e-læringsressursen Kunnskapsbasert praksis på tvers i Canvas.

Masterstudenter som vil gjøre litteraturstudier etter metoder for kunnskapsoppsummeringer kan få hjelp etter følgende føringer.

Kildevurdering

Introduksjon til ulike kildetyper og metoder for å vurdere disse.

Referansehåndtering

Biblioteket kan gi en innføring i referansehåndtering slik at studentene lærer korrekt henvisningsteknikk og får korrekte litteraturlister.

Vi anbefaler forfatter-år-stilen APA, men kan også bistå dersom faglærer ønsker andre referansestiler, som Harvard, IEEE eller Vancouver.

Les mer om referansestiler.

Referanseverktøy (EndNote & Zotero)

Innføringskurs i bruk av EndNote eller Zotero.

Vi anbefaler Zotero for studenter på bachelor- og masternivå. EndNote egner seg best for studenter som skal håndtere store mengder litteratur, og for ansatte og Ph.d.-kandidater.

Kurs kan bestilles for hele klassen, slik at det passer inn i studieforløpet og studentenes arbeid med oppgaver.

Studentene kan delta i åpne kurs, se vår kalender.

Akademisk skriving

Skrivesenteret tilbyr tjenester til studentene. Undervisningsopplegg kan lages sammen med deg som faglærer basert på studentenes skriveutfordringer.

Bestill undervisning hos din kontaktbibliotekar

 

Andre studenttilbud

Biblioteket tilbyr en rekke av åpne kurs, veiledningstjenester og arrangementer som dine studenter kan benytte. 

Tilbud til deg som ansatt

Ansatte og PhD-studenter kan selv få støtte av biblioteket til: 

Fant du ikke det du lette etter? 

Snakk gjerne med biblioteket eller din kontaktbibliotekar for mer informasjon.