Universitetsbibliotekar

Toril Engesæter

Arbeids- og kompetanseområde

Kontaktbibliotekar for barnehagelærarutdanninga og Institutt for miljø- og naturvitskap. Undervisning og rettleiing, vakter i informasjonsskranken/utlånet, Open Access-publisering i institusjonelt arkiv, EndNote, Zotero, digitalt pensumlistestystem (Leganto), BOLK. Redaksjonsmedlem i Søk & Skriv.

Underviser i
  • Litteratursøking, referansehandtering, kjeldekritikk, EndNote, Zotero