Plagiat og opphavsrett

Plagiat er å fremstille andres arbeid eller idéer som dine egne og regnes som fusk.

Plagiat er intellektuelt tyveri i følge åndsverksloven. Ved HVL kan plagiat medføre stryk og utvisning. Se HVLs retningslinjer om fusk.

Unngå plagiat

Å presentere andres arbeid som ditt eget, enten du gjør det med viten og vilje eller ikke, regnes for plagiat. Vær derfor alltid bevisst på korrekt bruk av kilder og sitér alltid kilden din nøyaktig hver gang du bruker tanker eller formuleringer hentet fra andre.

Hjelp til hvordan du skal referere korrekt finner du i Søk & Skriv eller i Kildekompasset.

Eksempler på plagiat:

  • bruk av materiale publisert på Internett eller i trykte kilder uten å oppgi kildehenvisning
  • kopiere andres arbeid, selv om du endrer på enkelte ord og setninger og selv om du refererer (hermetegn mangler, teksten ser ut som din egen)
  • kopiering/omarbeiding av arbeider som andre studenter har levert tidligere
  • for stor tekstlikhet mellom individuelle studentoppgaver
  • bruk av eget tidligere eksamensarbeid (selvplagiering)

Opphavsrett

Den som skaper noe, eier rettighetene til det. I Norge regulerer Åndsverkloven opphavsretten. Åndsverkloven gir deg rett til å sitere fra offentliggjorte verk uten tillatelse fra opphavspersonen så lenge det gjøres «i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger» (Åndsverkloven, § 29).

Les mer om opphavsrett.