Plagiatkontroll

Om bruk av plagiatkontroll ved Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet bruker plagiatkontroll ved vurdering og sensur. Etter Universitets- og høyskoleloven (uhl.) er vi lovpålagt å gjennomføre vurdering og sensur på en forsvarlig måte. Studentenes besvarelser skal gis en upartisk og faglig betryggende vurdering. I dette ligger også kontroll av plagiat, og bruken av plagiatkontrollverktøy er en forutsetning for dette. Plagiatkontrollen sikrer rettferdig likebehandling av studentene, og beskytter studentenes arbeid mot plagiat.

I praksis betyr dette at alle besvarelser lastes opp i vår egen database i plagiatkontrollverktøyet. Verktøyet sjekker tekstlikhet mot åpne kilder på internett, faglitteratur fra forlag, tidligere besvarelser ved Høgskulen på Vestlandet, samt besvarelser ved andre universiteter og høyskoler i Norge som har åpnet for dette. Ved treff på tekstlikhet vil sensor/faglærer få varsel om dette, og kan gå inn og kontrollere manuelt om det dreier seg om plagiat.

Besvarelsene blir liggende i databasen og brukes til plagiatkontroll av senere besvarelser. Besvarelser deles ikke med andre institusjoner, men der det er treff, kan sensor/faglærer be om å få oversendt delene der tekstlikhet er oppdaget, for kontroll. De deles ikke med andre enn de som er involvert i vurderingsprosessen, er ikke allment tilgjengelige, og personvernet ivaretas ved eventuelle senere treff og delinger.