Keenious

Test ut nytt KI-basert søkeverktøy.

Hva er Keenious?

Keenious er et KI-basert søkeverktøy som anbefaler potensielt relevante forskningsartikler ved å analysere tekst. Dette kan enten være din egen tekst, eller en artikkel/pdf du laster opp. Verktøyet kan brukes i nettleser eller som et tillegg i Word (foreløpig ikke helt på plass ved HVL).

Keenious kan være et nyttig supplement til å finne forskningsartikler, men erstatter ikke tradisjonelle søk i databaser. Verktøyet vil være særlig aktuelt å teste ut i idéfasen av skrive- og søkeprosessen, når du trenger å bli kjent med et nytt fagområde.

Kom i gang med Keenious

Keenious i nettleser

Opprett en bruker knyttet til din HVL-e-post på Keenious' hjemmeside. Skriv eller kopier inn teksten du vil analysere, eller last opp en PDF-fil. Du vil få opp anbefalt artikler til høyre, og kan sjekke om HVL har tilgang til fulltekst via knappen "Check HVL access".

Keenious direkte via Word

Informasjon om bruk via Word kommer.

Hvordan fungerer Keenious?

Du kan bruke verktøyet både for norske og engelske tekster, men forslagene du får vil stort sett være engelskspråklig forskningslitteratur.

Tips om bruk

Se Keenious' brukerveiledning.

Datasikkerhet og om Keenious

Keenious er et norsk-utviklet verktøy (info om Keenious), som generer forslag til artikler basert på data fra OpenAlex.

Keenious er basert i EU/EØS og underlagt GDPR og lagrer ikke tekstene du som bruker legger inn.

Kontakt oss om du har spørsmål

Einingsleiar
Bibliotek